İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 2 Ağustos 2018

Ağustos 2, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.EÜ EBİLTEM – Dış Ticaret Süreçleri Eğitimi

İhracat yapmamış firmaların ihracat temelleri konusunda bilgi sahibi olması ve deneyimli firmaların ihracat ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi adına EBİLTEM-TTO ve İhracatı Geliştirme Derneği (İGEDER) işbirliği ile Dış Ticaret Süreçleri Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitim içeriği;

– Müşteri Bulma

– İlişki Yönetimi

– İhracatta Fiyatlandırma Teknikleri

– Dış Ticarette Gümrükleme İşlemleri

Eğitim ücreti: Firmalar : 100 TL

Nüvege ve Ege Teknopark Çalışanları : 50 TL

Katılımcıların kayıt formunu doldurmaları ve aşağıdaki IBAN numarasına eğitim ücretini yatırmaları rica olunur.

IHRACATI GELISTIRME DERNEGI (IGEDER) TL IBAN: TR04 0013 4000 0128 5302 0000 01

Tarih : 8 Ağustos 2018 Çarşamba

Saat : 14:00 – 17:00

Yer : EBİLTEM-TTO

—0—

2.SASAD – Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi

MÜSİAD Ankara, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne ilişkin içerikte (MR+BS);

Savunma Sanayi Başkanlığı desteği ile I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nin ilk defa Ankara’da 02 – 03 Ekim 2018 tarihlerinde MÜSİAD Ankara tarafından düzenleneceği,

İçişleri Bakanlığı Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, TOKİ, SaSaD, ODTÜ Teknokent tarafından desteklenen etkinliğin, sektörün karar vericileri olan Kuvvet Komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve kamu kurumlarının ilgili birim yetkililerinin de katılım göstereceği iki günlük bir iş zirvesi olduğu,

www.mrbsturkey.com

Gün boyu yerel ve uluslararası konu uzmanlarının yer alacağı konferanslar ile SSB’nin ilgili yetkilileri ve satın alma sorumluları sınır güvenliği ve askeri radar projeleri hakkında kendilerine ayırılan özel alanda ve/veya firma stantlarında ikili görüşmeler gerçekleştireceği,

Bu bağlamdan hareketle Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi destekçileri arasında bulunan “Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği” üye şirketlerine Zirvede görünür olmaları (stantla katılımlı, markalandırma hakları v.s.) hususlarında %20 indirim imkan sağlanacağı,

Detaylı bilgilerin ve irtibat noktalarının EK’te sunulan bilgilendirme dosyasında yer aldığı, diğer tüm sorularınızın ise aşağıda iletişim bilgileri bulanan  Sayın Murat ÖZGÜL tarafından cevaplanabileceği bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca söz konusu etkinliğe HUKD adına da bir temsilci katılım sağlayacaktır.

İletişim ve detaylı bilgi için;

Murat ÖZGÜL

Zirve İş Geliştirme Direktörü

+90 536 660 21 66

murat@mrbsturkey.com

—0—

3.SASAD – Security Research Event 2018

Savunma Sanayii Başkanlığı Brüksel İrtibat Ofisi kanalı ile EC ve Avusturya Ulaştırma Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05-06 Aralık 2018 tarihleri arasında Brüksel’de, konferans, panel ve sergi etkinliklerini kapsayan  European Conference “Security Research Event 2018” ismi ile bir konferans düzenleneceği SASAD’a bildirilmiştir.

Savunma fonları (en azından şuan için) Türk firmalara açık olmasada AB’nin Dış Yardımları (Europeaid) kapsamındaki ihaleler (güvenlik sektörü dahil) Türk firmalara açık, zaten bildiğiniz gibi H2020 programı kapsamındaki güvenlik araştırmaları da açıktır.

Konu etkinliğe katılım konusunda planlama yapıldığı takdirde, aşağıdaki iletişim bilgileri ile Sayın Berrak ALKAN YILMAZ’a ulaşılabilecek ve Ek’te sunulan (Draft Agenda, Concept Paper) dokümanlar dışında detay bilgi alınabilecektir. Toplam bütçe olan $ 10,6 Milyar’dan Türk firmaları pay alabilir mi, bakmak gerekir.

Detaylı bilgi için:

Berrak Alkan YILMAZ

Regional Representative

Turkish Defense Industry Cooperation Office

Rue Montoyer 10, 1000 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 588 06 08

balkan@stm.com.tr

—0—

4.SASAD – BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore ve Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

SASAD tarafından iletilen ilgi yazı ekte bilgilerinize için sunulmuştur.