İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 18 Mayıs 2018

Mayıs 21, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1. SSI – MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ; 17-18 Ekim 2018, İstanbul

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından iletilen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Sayın İlgili,

Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip ERDOĞAN, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk ÖZLÜ ve Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN’ın katılımlarıyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) destekleriyle; İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, TOBB, DEİK’in katkılarıyla, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde “ MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ “ etkinliği düzenlenecektir.

MMG 3. AR-GE ve İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ; AR-GE Merkezleri, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Teknoparklar ve Organize Sanayi Bölgelerinde geliştirilen inovatif projeleri aynı platformda buluşturarak, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturmayı projelerin yatırıma dönüşmesine ve ticarileştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İki gün sürecek organizasyonda sergi alanı yanında çok çeşitli başlıklarda düzenlenecek oturumlarda konunun uzmanları, iş ve sanayi dünyası temsilcileri, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelecektir.

İkincisi 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen organizasyon kapsamında AR-GE Merkezleri, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Teknoparklar, Savunma Sanayi ve Enerji Firmaları başta olmak üzere birçok farklı sektör ve bölgeden 213 kurum ve kuruluş 500’e yakın inovatif proje sergilemiştir. Ayrıca söz konu etkinlik, arge ve inovasyon konularına ilgi duyan 10.000 üzerinde profesyonel tarafından ziyaret edilmiştir.

Söz konusu etkinliğe katılım sağlanmasına azami özen gösterilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.”

2. SSI – IWA OUTDOOR CLASSİCS 2019 FUARI HK.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından iletilen duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Sayın Üyemiz,

Birliğimizce, 8-11 Mart 2019 tarihlerinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenecek olan ve ateşli silahlar ve aksesuarları, av ve atıcılık malzemeleri, kamp ve dağcılık malzemeleri, outdoor aksesuarlar ve tekstil ürünleri, mühimmat ve çeşitleri, hazır giyim, hediyelik eşyalar, avcılık donanımları, güvenlik sistemleri, optik aletler vb. konularda dünyanın en önde gelen fuarlarından kabul edilen IWA Outdoor Classic 2019 Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, anılan fuara Birliğimiz tarafından organize edilecek olan Milli Katılım kapsamında katılım sağlayacak üyelerimize ait yer kirası ve stand konstrüksiyonu kapsamında oluşan tüm masraflar Birliğimizce karşılanacaktır. Konuya ilişkin sirküler detayı için lütfen tıklayınız.

3. Aerospace Summit | Queretaro, Mexico | August 16-17, 2018

Derneğimizi yakın zamanda ziyaret eden ProMexico’dan 16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde Meksika, Queretaro şehrinde Havacılık ve Uzay Zirvesinin gerçekleştirileceğine dair bilgi aldık. 1000’den fazla havacılık firma yöneticisinin katıldığı etkinlikte, Safran, Airbus Group, GE, UTC Havacılık ve Uzay Sistemleri, Techops, Noranco, FOKKER / GKN gibi konuşma yapacak olan temsilciler Meksika’da havacılık sektörünün son gelişmeleri ve rekabet fırsatları hakkında doğrudan bilgi paylaşacaklardır.

Ayrıca, etkinlik endüstri tedarikçileri ve OEM’lere önceden organize edilmiş B2B toplantılarında buluşma ve tüm etkinlik katılımcıları arasında potansiyel iş olanaklarını belirleme fırsatı sağlamaktadır.

Kümelenmemiz üyesi 3 üretici firmaya ücretsiz giriş imkanı sağlanabilecektir. Ücretsiz giriş kartı ve etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

4. SASAD – ArGe Faaliyetlerini Yönlendiren Faktörler Konferansı

SASAD tarafından iletilen ArGe Faaliyetlerini Yönlendiren Faktörler Konferansı’na ilişkin doküman EK’te, bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu konferans 2 Ekim 2018 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir.

5. SASAD – TECHANKARA 2018 Mentorlük Programları Girişimci Başvuruları

SASAD tarafından iletilen TECHANKARA 2018 Mentorlük Programları Girişimci Başvuruları’na ilişkin bilgilendirme aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

“GİRİŞİMCİLER İHTİYAÇ DUYDUKLARI REHBERLİĞE KAVUŞUYOR

2016-2017 yıllarında uygulanan ve kısa adı “Ankara Girişim Projesi” olan “Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere kurulan “TechAnkara Girişimcilik Merkezi” Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nin temel amaçları; Ankara’nın öne çıkan sektörlerinin desteklenmesi, güçlü beşeri sermayesinin bu ekosistemi beslemek üzere harekete geçirilmesi ve katma değer yaratma kabiliyetine sahip girişimciliğin eğitim, mentörlük ve ticarileştirme programları ile geliştirilmesidir.

İki Başlıkta Mentorluk Programı: TechAnkara Mentorlük Programı Girişimcilerini (Menteeleri) Bekliyor…

Bu kapsamda gerçekleştirilen “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” sonuçları dikkate alınarak, çizilen girişimcilik yol haritası verileri ışığında “Teknoloji Ticarileştirme” ve “Kadın Girişimcilik” başlıkları altında mentörlük programları oluşturulmuştur.

Programlara başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı (http://www.girisimci.ankaraka.org.tr/tr/portal/mentoring) girişimci (mentee) seçeneği üzerinden yapılabilmektedir.

Teknoloji Ticarileştirme Mentörlük Programı

Ekosistemin önemli ihtiyaçlarından “teknolojinin ticarileştirilmesi”ne yönelik oluşturulan “Teknoloji Ticarileştirme Mentörlük Programı” ile Ankara’daki genç tekno-girişimcilerin ekosistemin önemli aktörlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatına kavuşmaları, geliştirdikleri prototip ya da satışa hazır hale gelmiş olan ürün ve teknolojilerin ticari değer dönüşümünü gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları rehberliğe kavuşmaları hedeflenmektedir.

Kadın Girişimcilik Mentörlük Programı

Kadın Girişimcilik Mentörlük Programı” ile iş fikri aşamasından teknolojisini geliştirdiği ürünün pazarlama ve satışına kadar her düzeyde mentörlüğe ihtiyaç duyan kadın girişimcilerin mentörlük hizmetleri aracılığıyla desteklenmesi hedeflenmektedir.”