İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 15 Ocak 2018

Ocak 16, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
1. SaSaD –  37’nci Sensör, Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri Paneli

SaSaD tarafından hazırlanan “37’nci Sensör, Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri Paneli” konulu yazı EK’te bilgilerinize sunulmaktadır.

*****

2.SaSaD – “2nd European Defence Procurement” etkinliği İPTAL edilmiştir.

SSM’den alınan bilgi dâhilinde; 20-22 Şubat 2018 tarihleri arasında Brüksel/Belçika’da yapılacak olan “2nd European Defence Procurement” etkinliği İPTAL edilmiştir. Etkinliğe ilişkin daha önce gönderilen bilgilendirme mesajlarını dikkate almamanızı bilgilerinize arz ederiz.

*****

 3. EÜ EBİLTEM TTO – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtımı 

23.01.2018 Salı günü saat 14.00 ‘te EÜ EBİLTEM TTO Konferans Salonunda KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü tarafından KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile Stratejik Ürün Destek Programı tanıtımı gerçekleştirilecektir.   Aşağıdaki bağlantılardan her iki destek programına ait genel bilgilere ulaşabilirsiniz.   Etkinliğe kayıt için tıklayınız.

*****

4. TOBB – “Venezuela Gezisi Görüş Bildirimi”

TOBB tarafından iletilen “Venezuela Gezisi Görüş Bildirimi” konulu yazı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Değerli Meclis Üyeleri,

Ekonomi Bakanlığı’ndan Birliğimize gelen yazıda, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci eşbaşkanlığındaki bir heyetin,2018 yılı Ocak ayı sonunda Venezuela’ya bir ziyaret gerçekleştireceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda Venezuela ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler,ticaretin geliştirilmesi için öneriler,ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 17 Ocak Çarşamba günü mesai bitimine kadar (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine iletilmesini rica ederiz.”

*****

5. SaSaD – Umman Savunma Bakanlığı Tanıtım Bilgi

SaSaD tarafından hazırlanan “Umman Savunma Bakanlığı Tanıtım Bilgi” konulu yazı EK’te bilgilerinize arz edilmektedir.

*****

6. SSİ – Nükleer Sektör’e Geçiş – Kalite Yönetim ve Güvenlik Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Ankara Sanayi Odası öncülüğünde ve İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) ile JAIF&JICC (Japan Atomic Industrial Forum&Japan International Cooperation Center) işbirliği içerisinde 24-25 Ocak 2018 tarihlerinde TOBB Hizmet Binası’nda “Nükleer Sektör’e Geçiş – Kalite, Yönetim ve Güvenlik” isimli bir seminer gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin sirküler detayı için lütfen tıklayınız.

*****

7. EÜ EBİLTEM TTO – Avrupa Birliği Projeleri Ortaklık Arayışları

EÜ EBİLTEM TTO tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Projeleri Ortaklık Arayışları duyurularına ulaşmak için lütfen tıklayınız.