İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 10 Şubat 2020

Şubat 11, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin 10 Şubat 2020 tarihli duyurusu aşağıda yer almaktadır.

1.FİGES A.Ş olarak sanayi firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik özel olarak eğitilmiş, ileri mühendislik teknolojileri gerektiren projelerde görev alarak çeşitli seviyelerde uzmanlık ve nitelik kazanmış mühendisler yetiştirmeyi sürdürmekteyiz.

Bu kapsamda; FİGES AŞ, ilgili mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. Sınıfında okuyan ya da yeni mezunlarına yönelik etkili bir başlangıç yapmaları amacıyla pratik bilgi, araç ve teknolojilerin sağlandığı Ar-Ge Mühendisi Aday Yetiştirme Programı kapsamında “Temel Yapısal ve Akışkanlar Analizi Eğitim Modülünü açmıştır.

Temel Yapısal ve Akışkanlar Analizi Eğitim programının kataloğu mail ekinde yer almaktadır.

Program süresi ve günleri:

 • Eğitim yeri FİGES A.Ş Ankara ofisinde olacaktır. (Çankaya)
 • Eğitim programı başlangıç tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi
 • Eğitim programı bitiş tarihi: 10 Mart 2020 Salı
 • Eğitim programı Hafta içi 5 gün 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacaktır.   (Eğitimin toplam süresi 12 gün/72 ders saattir.)
 •        Eğitimin modüler olarak alınabilmektedir. Günlük ücreti 300 TL+KDV ‘dir

Ar-Ge Mühendisi Aday Yetiştirme Programının tüm detaylarını https://www.buildupacademy.com/arge-muhendisi-yetistirme-programi web adresini tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Ön kayıt avantajlarından yararlanarak bilgi almak için, 0533 246 96 09 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz cigdem.sikel@figes.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

2.Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından açılan ve aşağıda bilgisi verilen ihale ile ilgilenen firmalarımızın İHALE DOKÜMANLARINI inceleyerekofisimizle irtibata geçmeleri önemle duyurulur.
Başvurunuzu bize EN KISA SÜREDE (Duyurumuzu takip eden 5 İŞ GÜNÜ içinde) yapmanız önemle rica olunur.

Aşağıdaki tarih İhaleye KABUL edilmeniz durumunda CERN’e fiyat teklifinin verileceği son tarih olup öncesinde CERN e tarafımızca başvuru ve değerlendirmeye girmeniz için çalışma yapılması gereklidir.

İlgili olabileceğini düşündüğünüz Firmalarımızla da paylaşabilirsiniz. GÖNDER

Report number DO-32362/EN
Title Supply of automatic sliding doors
Activity code 01020414M
Reply date (yyyy-mm-dd) 2020-02-28 16:00 (Expressed in Europe/Zurich time zone)
 • This Technical Specification concerns the award of a three years blanket purchase contract for the supply and installation of an estimated quantity of ten automatic sliding doors for office and industrial buildings.
 • The doors shall be designed, supplied and installed by the Contractor and will be maintained on-site by CERN personnel.
 • The Contract will be performed on both the French and the Swiss part of the CERN site. The foreseeable preponderant share of the activities to be provided under the Contract and to be determined in accordance with the applicable agreements1 will be located on the Swiss part of the CERN site.
 • The delivery of the supply is foreseen within eight weeks from receipt of a release order.İhale Dokümanlarını İncelemek için – TIKLAYINIZ
 • Diğer CERN Pazar Araştırmaları / Açılacak İhale Duyurularını incelemek için –  TIKLAYINIZ
 • Duyuru Tercihlerinizi  değiştirmek isterseniz –  PROFİLİMİ GÜNCELLE
 • Duyurularımızı almak istemiyorsanız listemizden çıkabilirsiniz –  ÜYELİKTEN AYRIL
 • Şu ana kadar yapılan duyurularımızın tamamını görmek için – ARŞİVE BAK
 • TOBB-CERN Sanayi irtibat Ofisi web sayfaları için – TIKLAYINIZ