İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 1 Ekim 2018

Ekim 3, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.TÜBİTAK – Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması amacı ile 31 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla TÜBİTAK TEYDEB kapsamında Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı açılmıştır.

3 Ekim 2018 günü planlanan toplantıda, SAYEM tanıtımı yapıldıktan sonra, fuaye alanında sektör bazlı masalar kurulacak olup, birebir görüşmeler yapılabilecektir.

Toplantıya katılım her bir kümeden en fazla 4 kişi olacak şekilde (1-2 Küme Yöneticisi ile 1-2 Büyük ölçekli firma yöneticisi veya Sanayi Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi özelliğine sahip firma yöneticisi katılımı) mümkün olabilecektir.

Bilgilendirme toplantısına katılması beklenen Kümeler, SAYEM Çağrı başvuru özel koşullarına uyan NACE kodları ile uyumlu olacak şekilde seçilmiştir.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/1004-yuksek-teknoloji-urunler.pdf

SAYEM Çağrısına başvuru koşulları ve detaylı bilgi için:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi-sayem-1-faz-cagrisi-acildi

Ayrıca SAYEM desteklerin gerekçesini açıklayan yazı:

https://www.linkedin.com/pulse/sanayi-yenilik-ağları-kamu-desteklerinde-yeni-bir-sinan-tandogan/

Çağrı kapsamında proje verebilenler:

  • Sermaye Şirketleri
  • Yüksek Öğretim Kurumları
  • Kamu Araştırma Merkez ve Enstituleri

Çağrının özet bilgileri ekteki dosyada yer almaktadır.

Toplantı Bilgileri:

Toplantı tarihi: 3 Ekim 2018 Çarşamba

Toplantı Saati: 14:00-16:30

Toplantı yeri: TÜBİTAK TEYDEB Ek Hizmet Binası (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eski Binası)

Konferans Salonu G Katı

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

2151.Cadde No:154/A (Eski Bina) 06510 Çankaya /ANKARA

Katılım sağlamak isteyen firmalarımızın bu akşam mesai bitimine kadar bana bilgi vermesini rica ederim.

— 0 —

2.HUKD Ankara Savunma ve Havacılık Şirketleri Ziyareti

30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen HUKD Yönetim Kurulu Toplantısı ile; 2015 yılında üye firmalarımızın katılımıyla ROKETSAN, TAI, SSM ve HAVELSAN ziyaretlerinin gerçekleştirildiği Ankara ziyareti organizasyonunun bu yıl tekrar yapılmasına karar verilmiştir.

Bu amaçla ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ ve FNSS’e ziyaret talep yazıları iletilmiştir. Ekim ayında olması istenen ziyaretlerin günleri söz konusu firmaların müsaitliklerine göre belirlenerek sizlere bildirilecektir.

Genel olarak, bir gece Ankara’da konaklamak üzere toplam iki gün sürmesi planlanmaktadır. Ankara içi ulaşımlar kiralanacak otobüs ile sağlanacaktır.

Tarihlerin belirlenmesi sonrası sizlere duyurusu yapılacaktır.

— 0 —

3.SASAD – Takım Tezgahları Çalıştayı

Son dönemde yabancı para birimleri karşısında TL’nin değer kaybetmesi ile oluşan ekonomik durumun, takım tezgahları teminini ve temin edilmiş olanların ödenmesini olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirme sonucu Savunma Sanayi Başkanlığı, savunma ve havacılık sektörü oyuncularının değerlendirme, görüş ve önerilerinin alınacağı bir etkinliğin düzenlenmesi ile ilgili olarak SASAD Genel Sekreterliğini talimatlandırmıştır.

Toplantı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın organizasyonunda Başkanlık salonunda yapılacak, tarih ve saati bilahare bildirilecektir.

Toplantıya; değerlendirme, görüş ve önerileri getirecek bir temsilcinin katılımı ile bu bilgilerin söz konusu toplantı öncesi SASAD Genel Sekreterliği ile paylaşılması istenmektedir.

— 0 —

4.AEROMART TOULOUSE 2018 Etkinliğine Katılım ve Program

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği olarak her iki yılda bir düzenli olarak stantlı şekilde katılım sağladığımız Aeromart Toulouse etkinliği, Avrupa’da havacılık sektöründe benzeri şekilde düzenlenen en büyük B2B etkinlik özelliğini taşımaktadır. Oldukça profesyonel şekilde düzenlenen ve yürütülen organizasyon ve programda, Avrupa havacılığının en büyük oyuncuları ile kolayca kullanılan user friendly portalı aracılığıyla birebir toplantılar ayarlanabilmektedir.

HUKD olarak bu yıl da bize sağlanan ücretsiz stant ile katılım sağlanacaktır.

Firmalar için ise üyelerimize uygulanan stant ücreti € 3.000’dur. Bu ücrete iki temsilcinin katılımı, basit stant kurulumu, gala ve öğlen yemekleri dahildir.

Şirketin duyurusu aşağıda verilmiştir.

Önemli ***Ayrıca etkinliğin yanı sıra üyesi olduğumuz EACP ve yerel kümelenme tarafından parallel etkinlikler olarak firma ziyaretleri ve toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.

İletişim: MFrancois@advbe.com (iletişim sırasında Aerospace Cluster Association üyesi olduğunuzu lütfen belirtin)

— 0 —

Dear Madam, dear Sir,

 

Further to your request, I’m glad to send you the presentation of our International Business Convention dedicated to aerospace and defense industries: AEROMART, which will be held in Toulouse from December 4 to 6, 2018.

As you know, Aeromart is not a traditional exhibition, it’s a matchmaking program strictly reserved for professionals from global civil and defense aviation industry.

Through this event, abe/BCI Aerospace will gain the resources to create an online interactive platform allowing the organization to participate in targeted meetings, exchanges and high-level conferences between contractors, OEMs, subcontractors and suppliers of the aero spatial industry.

For this 12th edition, more than 1300 companies will be attending, 45 countries will be represented (Europe, Maghreb, North & South America, Asia, Russia).

Thanks to the recurring participation of major OEMs and Tiers 1, Aeromart has demonstrated its international stature, becoming an unmissable event for all players in the aerospace industry.

You must sign up to attend. Two and a half weeks prior to the forum you’ll have to identify and request meetings with relevant contacts through our detailed online catalog.

Your approved meetings and those you have accepted (among the requests you received) will be pre-arranged on a schedule and held at Parc des Expositions de Toulouse.

How does it work?

  1. Register online for the business convention: fill out the form describing your company, the products, capabilities and services you offer.
  2. Three weeks before the event, you will have access to all the participants and can choose who you want to meet with.
  3. Taking into account the wishes of all participants, abe/BCI aerospace will schedule your business meetings and create a personalized meeting agenda taking place over a 2-day period.
  4. You attend the business convention, including business meetings and conferences.

Program:

December 4 : Aeromart Summit – one day conference, registration fee : 150€HT. You can download the 2016 Summit Program HERE

December 5-6 : Business Convention (prearranged one-to-one meetings and workshops)

NEW !! :  For the first time during Aeromart Toulouse, a special focus will be brought on space infrastructures and supply chain. Find more information on : www.space-industry-summit.com (available soon) / Download the leaflet

For more information, please visit our website : http://toulouse.bciaerospace.com/

You can also download :

Leaflet

Participants’ list 2016

Registration form and fees (PDF)

Register online