İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD: 7 Nisan 2017 Tarihli Duyuru

Nisan 11, 2017
hukd-1200x800-1200x800.jpg

Yakın zamanda tarafımıza çeşitli kurumlardan iletilen duyurulara ve haberlere aşağıda yer verilmiştir, bilgilerinize sunarım.

1. SaSaD’ın 31 Mart 2017 tarihli “2017 1’nci, 2’nci ve 3’üncü HİBM Komutanlıklarına Giriş İzni İşlemleri” yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.

HİBM Komutanlıklarına Giriş İzni İşlemleri

2.SaSaD’ın 06 Nisan 2017 tarihli “2017 Bahreyn Uluslararası Savunma Fuar ve Konferansı – BIDEC 2017” yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.

BAHREYN

3. 20 Ocak 2017 tarihinde SaSaD tarafından gerçekleştirilen 1.Geleneksel İç Değerlendirme Toplantısı sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

RAPOR

4. RUBEJ Dergisi tarafından Rusya Federasyonunda 29 Mart itibariyle, güvenlik ile ilgili açıklanan “İlk-10 İhale Listesi” yayınlanmıştır. İhalelerinin detaylarını ekte bulunan “İlk-10 İhale Listesi” başlıklı dosyada bulabilirsiniz.

Kaynak:http://ru-bezh.ru/top-10-tenderov/15704-top-10-tenderov-na-ryinke-bezopasnosti-za-29-marta

5. SaSaD aracılığı ile bize ulaşan, “The 8th International Maritime Defence Show (IMDS-2017) Russia” konulu yazı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

RUSYA

28 Haziran – 2 Temmuz 2017 tarihinde Saint Petersburg’da gerçekleşecek, Rusya’daki Savunma Sanayi’nin en önemli fuarlarından The 8th International Maritime Defence Show (IMDS-2017) kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Dünya Savunma Sanayisinde en çok yatırımı yapan ilk 5 ülkeden birisi olan Rusya son yıllardaki satın alma paritesine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre askeri harcamalarını 2 katına çıkartmıştır. İki ülke arasındaki normalleşme süreci, ülkeler arası ticaret yatırımlarının arttırılması, önemli projelerin imzalanması ve savunma sanayi alanında rakiplerine göre çok daha ileri düzeyde gelişen güçlü bir Türkiye ile ticaret ortaklığının daha fazla arttırılması bağlamında Türk firmaları için oldukça geniş güçlü ve etkili bir pazardır.

IMDS 2015 yılında 17.000m2 alanda 28 ülkeden 423 firma katılım sağlamış ve 43.000 üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan IMDS 2017 için ise hedefi 60.000 ve üzeri ziyaretçi sayısına ulaşmaktır.

(IMDS-2017) Fuarı son başvuru tarihi 15.04.2017 olup ( Katılım, Nakliye, Uçak biletleri %50 T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ) kapsamında olduğunu hatırlatmak isteriz.

Katılımcı Profili ;

-Donanma ve Ticari Gemi İnşa
-Silah, Silahlanma, Silah Kontrol Kompleksleri ve Sistemleri
-Savaş Yönlendirme Sistemleri, Seyrüsefer Setleri ve Sistemleri,
-İletişim, Radyo Elektroniği, Radyo-teknik ve Hidroakustik Silahlanma
-Gemi Santralleri, Gemi Sistemleri ve Tesisleri, Yardımcı Makineler
-Deniz Havacılık (Güverte ve Kıyı Tabanlı)
-Donanma Kıyı Kuvvetleri Silahlandırılması
-Yüksek Hızlı Yolcu ve Küçük Boy Gemiler, Motorlu Tekne, Yatlar
-Filo Arz ve Hizmetleri, Lojistik Altyapısı
-Arama ve Kurtarma Ekipmanları, Derin Denizde Teknikler ve TeknolojilerVe Kurtarma Operasyonları
-Seyrüsefer Güvenliği
-Anti-terörizm Çabası, Korsanlığa Karşı Korsanlık Kampanyası, Güvenlik Tesisleri Koruma
-Milli Savunma ve Ekonominin Faydası İçin Okyanus Gelişimi
-Liman ve Hidrolik Mühendisliği
-Gemi İnşa Sanayi Ekipmanları
-Gemi İnşa Sanayinde Bilişim Teknolojileri
-Sanayi ve Hammaddeler, Denizcilik Donanımı
-Gemi İnşa Sanayinde Yenilikler ve Modern Çözümler
-Personel eğitimi
-Proje Finansmanı ve Yönetimi, Sigorta Hizmetleri
-Basın ve Elektronik Kitle İletişim

6.Kompozit Sanayicileri Derneği aracılığı ile bize ulaşan “KDV Kanunu Hakkında” konulu yazı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Dünyadaki gelismelerin ısığında içinde bulunduğumuz mali ve ekonomik konjonktürü de dikkate alarak, Türkiye’de 1985 yılından beri uygulanan Katma Değer Vergisinin gözden geçirilmesi, sorunların saptanarak olusturulan çözüm önerilerinin Maliye Bakanlığı ve Vergi Konseyi’ne gönderilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) bir çalısma yapılmaktadır.

Söz konusu çalısmada değerlendirilmek üzere KDV uygulamaları ile ilgili olarak yasanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüslerinizin en geç 26 Nisan 2017

tarihine kadar TOBB’nden Sn. Gamze Alaçam’ın (gamze.alacam@tobb.org.tr) adresine iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımla,

Best Regards,

Mit Freundlichen Grüssen,

Darya Yeşilay

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği/ Aerospace Cluster Association

P#: 00905339183073

M: darya@hukd.org.tr

www.hukd.org.tr