İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD: 1 Nisan 2017 Tarihli Duyuru

Nisan 4, 2017
hukd-logo2.png

Yakın zamanda tarafımıza çeşitli kurumlardan iletilen duyurulara ve haberlere aşağıda yer verilmiştir, bilgilerinize sunarım.

1. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Erciyes Teknopark ve Teknopark İstanbul işbirliğiyle,  “Milli Güç Çalıştayı” 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde, Kayseri Ommer Hotel’de düzenlenecektir.

Çalıştay kapsamında, başta milli ve özgün güç gruplarını geliştirmekte olan BMC ve TEI olmak üzere, alt sistemler bazında çalışmalar yapan ya da yapma motivasyonuna sahip olan firmalarımızın katılımı ile motor ve transmisyon bileşenlerinin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Milli olarak geliştirilecek ve üretilecek güç gruplarının Türkiye’nin sahip olduğu teknolojiye katkıda bulunmasının yanında Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlaması beklenmektedir.

Yurt içi mevcut imkân ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması adına Kayseri’de gerçekleştirilecek bu çalıştayda motor, transmisyon, soğutma paketi ve alt sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda ana yükleniciler ile potansiyel alt yüklenici firmalar arasında ikili görüşmeler de organize edilecektir.

Çalıştayla ilgili program akışı ve detaylar ekteki davetiyede bilgilerinize sunulmaktadır. 

Çalıştaya katılım ve ikili görüşmeler için kayıt gereklidir. Kabiliyetinizi belirterek lütfen kayıt yaptırın, http://milliguc.erciyesteknopark.com/index.html adresinde yer alan B2B Portalı sekmesinden ikili görüşme talepleri alınacaktır.

2.Yangın Müdahale Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı ve Mühendislik Aracı , Askeri Üniforma, Askeri Miğfer, Kurşun Geçirmez Yelek v.b konularda çeşitli ülkelerde açılan ihalelere ilişkin derneğimize ulaşan duyuru “İhaleler” isimli ekte bilgilerinize sunulmuştur. İlgilenen üyelerimizin 

Priti Dalvi  | International Business Development Executive

e-Procurement Technologies Limited

Contact: priti.dalvi@tendertiger.com | Cell: +919930485929| Phone: +912265653811 | Skype ID: priti.dalvi

 adresine başvurmaları gerekmektedir

 3. SSM tarafından iletilen Bulgaristan Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihale duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

Bulgaristan Savaş Gemileri için eğitim ve simulasyon ihalesi açmıştır.

İhalenin son başvuru tarihi 21 Nisan 2017 olarak belirtilmektedir.

Tahmini Bütçe: 1 090 000.00 BGN

İhale dosyası aşağıda verilen bağlantılardan temin edilebilir:

Bulgaria-Sofia: Training and simulation in warships

2017/S 071-134919

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses

Ministerstvo na otbranata
000695324
ul. „Dyakon Ignatiy“ No. 3
Sofiya
1092
Bulgaria
Contact person: Ivan Hasamski
Telephone: +359 29220647
E-mail: i.hasamski@mod.bg
Fax: +359 29879693
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.mod.bg

Address of the buyer profile: http://pp.mod.bg

I.2)Joint procurement

I.3)Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-015

Additional information can be obtained from another address:

Министерство на отбраната
000695324
ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5
София
1080
Bulgaria
Contact person: Иван Хасъмски
Telephone: +359 029220647
E-mail: i.hasamski@mod.bg
Fax: +359 029879693
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.mod.bg

Address of the buyer profile: http://pp.mod.bg

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:

Министерство на отбраната
000695324
ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5
София
1080
Bulgaria
Contact person: Красимира Ангелова
Telephone: +359 029220675
E-mail: k.angelova@mod.bg
Fax: +359 029879693
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.mod.bg

Address of the buyer profile: http://pp.mod.bg

4. SaSaD’ın 13 Nisan 2017 tarihli  ‘2017 Ömür Devri Yönetimi Konferansı Duyurusu’ yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.

5.EXPO TURKEY BY QATAR

 

Türkiye’den 200’ü aşkın firmanın katılım göstediği, Türkiye ile Katar arasında bugüne kadarki en büyük ticari etkinlik 19-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da “Expo Turkey by Qatar” fuarında gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgilere www.expoturkeybyqatar.com web adesindenden ulaşabilirsiniz.