İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD: 03 Mayıs 2017 Tarihli Duyuru

Mayıs 3, 2017
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Yakın zamanda tarafımıza çeşitli kurumlardan iletilen duyurulara ve haberlere aşağıda yer verilmiştir, bilgilerinize sunarım.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından organize edilen ve 30 ülkeden 600 katılımcının yer alması beklenen “Uzay Teknolojilerinde Son Gelişmeler Konferansı (RAST)”na ilişkin çağrı ve sponsorluk dosyasını ekte bulabilirsiniz.

******************************************************************************

FİGES Katmanlı Üretim Sistemleri A.Ş. tarafından gönderilen bilgilendirme ve kayıt linki aşağıda yer almaktadır:

http://forms.tuyap.com.tr/davetiye/idef.php

Online kayıt yaptırdığınız takdirde, 10 Mayıs 2017 itibariyle IDEF Fuar alanına giriş yapabilirsiniz.

 

******************************************************************************

SaSaD’den gelen duyuru:

IDEF 2017 Savunma ve Havacılık Uluslararası Fuarı’nın 09-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacağı bilgilerinizdedir. Fuar Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılacağından uygulamalara ilişkin hususları görüşmek-değerlendirmek üzere; Derneğimizin İhracat ve Tanıtım Komitesi, SSM ve TSKGV temsilcileri ile bir toplantı yapmışlardır. Toplantıda yapılan tespitler aşağıda bilgilerinize açılmıştır.

Delegasyonlar:

 • 50’nin üzerinde ülkeden yabancı delegasyon katılımı beklenmektedir.
 • Yabancı delegasyonların nihai firma ziyaret programları 8 Mayıs günü duyurulacak, aynı zamanda 9 Mayıs günü basılı olarak da fuar alanındaki Görüşmeler Merkezi’nden de temin edilebilecektir.
 • Görüşmeler Merkezi (GM) 4. Salonda olup, görüşme ofislerinde yapılacak toplantılar, B2B toplantılar ve yabancı delegasyon ziyaretleri/görüşmelerinin koordinasyonu yapılmaktadır. Anlık talepler içinde GM ile temasa geçilmesi gerekmektedir.

İmza Törenleri:

 • İmza törenleri için  firmalar SSM ve TSKGV’ye en az 1 hafta önce bildirerek katılım sağlanmasını talep etmelidirler.
 • SSM Uluslararası İşbirliği D. Bşk.lığı’ndan Adil İpek imza törenlerinin koordinasyonunu yapmaktadır.

Fuar Alanına Girişler:

 • 8 Mayıs 2017 günü saat 20:00 itibari ile stand inşasının ve iç dekorasyonların tamamlanması ve koridorların tamamen boşaltılması istenmektedir.
 • 8 Mayıs 2017 saat 20:00’den sonra sadece rötuş, makine ayarlarının yapılması, ince temizlik konularında izin verilecek, koridorlardan malzeme taşınmasına kesinlikle izin verilmeyecektir, en geç 23:59 itibariyle fuar alanı güvenlik nedeniyle boşaltılacaktır. Bu sürenin daha öne çekilme ihtimali bulunduğundan katılımcıların gerekli tedbirleri almaları tavsiye olunur.
 • 9 Mayıs 2017 sabahı 07:30 itibariyle stand görevlileri ve katılımcıların IDEF’17 Fuar Güvenlik Uygulama Esasları doğrultusunda fuar alanına girişine izin verilecektir. Saat 09:00’dan sonra alana giriş mümkün olmayacaktır. 07:30 – 08:30 arası girişlerin tamamlanması tavsiye olunmaktadır.
 • Devlet büyüklerinin ziyaretlerine binaen çevrede ve E5 – TEM bağlantı noktalarında alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle uygulanacak yol daraltma ve güvenlik kontrol noktaları ile fuar alanına girişler kontrollü yapılacağından katılımcıların ve tüm stand görevlilerinin menfaatleri gereği erken saatlerde 09:00’a kadar standlarında hazır bulunmaları önerilmektedir.
 • 9 Mayıs 2017’de fuar alanına girmesi zorunlu ziyaretçilere firmaların katılımcı kaydı yapması ve yukarıda belirtildiği şekilde fuar alanına giriş yapmaları gerekmektedir.
 • Fuar alanına yaka kartsız giriş mümkün olmayacaktır.
 • Fuar alanında görevli tüm personelin, fuar alanında yaka kartını, resimli ve vatandaşlık numarasının yer aldığı kimliğini taşıması zorunludur.
 • Fuar alanına gelirken kullanılacak ve otoparklara park edilecek araçların plaka, marka, model ve renklerinin Online Katılımcı El Kitabı sistemine tanımlanması gereklidir.
 • Katılımcıların araçlarını otopark kartları üzerinde yer alan otoparka ve park numarasının yer aldığı alana park etmesi gerekmektedir.​
 • Fuarın ilk günü Açılış Töreninin icra edildiği alana araç alınmayacaktır. Bütün misafirler Batı-1 girişinde araçtan inerek Tören Salonuna yürüyerek gidecektir.
 • Alana girmesi gereken gıda malzemesi, içecek vs. 8 Mayıs 2017 gecesi 24:00’a kadar alana alınacak, ertesi gün alana malzeme girişi yapılamayacaktır.

Diğer Konular:

 • ​KOBİ’lerin IDEF fuarı için teşvik başvurusunda doğrudan bulunmaları, kümelenmeler üzerinden teşvik başvurusu yapmamaları gerekmektedir.​

Özellikle giriş, çıkış ve kurulum gibi konularla ilgili detaylı bilgileri içeren bilgilendirmeler TÜYAP tarafından katılımcılara gönderilmiş olsa da, bizde bir kez daha hatırlatma yapmak ve dikkat çekmek istedik.

Saygılarımla,

Darya Yeşilay

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği/ Aerospace Cluster Association