İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


GEKAP Beyannamelerinin Süresi Uzatıldı

Mart 1, 2020
Gorsel-Template-23-1200x675.jpg

2020 yılı başından itibaren uygulamaya konulan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulaması firmalarımıza bir çok yükümlülük getirmektedir. 2 Mart 2020 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Özellikle firmaların hangi ürünlerinin GEKAP’a konu olduğu, kimlerin GEKAP mükellefi olduğu, beyannameye ait usuller, istisnalar ve özellikle de daha detaylı bir etki değerlendirmesi için ek süre verilmesi, yerinde bir karar olmuştur.

Biz gerek Bakanlıkla gerekse de etkilenen sektörlerdeki sanayicilerimizle bu süreyi iyi değerlendirip gerekli bilgilendirme ve olası revizyonlar için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda yenilenen Çevre Mevzuatları ile yapılması gereken iş ve işlemler konusunda firmalarımızı bilgilendirmek amacıyla İstanbul Ticaret Odası ve PAGEV iş birliğiyle “Yenilenen Çevre Mevzuatları Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

Sıfır Atık ve Gekap Uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan uzmanları tarafından verilecek seminer; marka sahibi üreticiler/ithalatçılar, sanayi kuruluşları, geri dönüşüm firmaları, çevre danışmanlık firmaları ve belediyelere yönelik olarak düzenlenecektir.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun açılış konuşmalarını yapacağı2 Mart 2020, Pazartesi günü 13.00–17.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası, Meclis Salonu’nda yapılacak seminere ait detaylı program aşağıda verilmiş olup, katılım ücretsiz olmakla birlikte kontenjanla sınırlıdır. Bu sebeple PAGEV’den Habibe Tosun (0212 425 13 13 – 0530 935 56 18, habibe.tosun@pagev.org.tr) aracılığıyla kayıt yaptırılması zorunludur. Ayrıca Bakanlık yetkililerimizin sorularınıza daha detaylı hazırlık yapabilmesi adına kayıt yaptırırken sorularınızı da beraberinde iletmenizi rica ederiz.

SEMİNER PROGRAMI

Yer: İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası Meclis Salonu
Tarih ve Saat: 2 Mart 2020, Pazartesi, Saat 13.00-17.00

13.00  Kayıt ve Karşılama

13.30  Açılış Konuşması

Şekib AVDAGİÇ, İstanbul Ticaret Odası Başkanı

13.45  Açılış Konuşması

Yavuz EROĞLU, PAGEV Başkanı

14.00   Sıfır Atık Yönetmeliği ve Uygulamaları

Şule BEKTAŞ, Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürlüğü

14.30   Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Uygulamaları (Ambalaj Atıkları)

Emre Cihan KAVLAK, Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Yönetimi Şube Müdürlüğü

15.00   Kahve Molası

15.20   Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Uygulamaları (Tıbbi ve Özel Atıklar)

Sinem Büşra KÜÇÜK, Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü

15.40   Geri Kazanım Katılım Payı’nda Beyanla İlgili Detaylar

Sercan BAHADIR, EY Şirket Ortağı, Dolaylı Vergiler Danışmanı

16.10   Soru Cevap

           Konunun Uzmanı Beş Bakanlık Yetkilisi

17.00  Değerlendirme ve Kapanış             

PAGEV LCV: Habibe Tosun
0212 425 13 13 – 0530 935 56 18

*Katılım ücretsiz olup, kontenjan sınırlıdır.