İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Fas’ın Kazablanka Şehrine İş Heyeti Programı

Aralık 18, 2018
Gorsel-Template-16-1200x675.jpg
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 14 – 17 Ocak 2019 tarihlerinde Fas’ın Kazablanka şehrine bir iş heyeti düzenlemekte olup ziyaret kapsamında İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Programa aşağıda listelenen sektörler başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımları beklenmektedir. Katılımcı kontenjanı 35 kişidir.

Son başvuru tarihi: 21 Aralık 2018, Cuma (mesai bitimi)

Duyuru: http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-fas-kazablanka-ticaret-heyeti.html

Online katılım bildirim formu: https://bit.ly/2Rxn60o

Ziyaret tarihleri 6 – 8 Kasım 2018  
Potansiyel sektörler
 • Otomotiv
 • Otomotiv yan sanayi
 • Hava taşıtları aksamları
 • Demir-çelik ve demir veya çelikten eşya
 • Beyaz eşya
 • Makinalar, mekanik cihazlar ve aksamları
 • Kablolar
 • Transformatörler
 • Mineral yağlar
 • Hayvansal ve bitkisel yağlar
 • Plastik ve mamulleri
 • İnorganik kimyasallar
 • Sentetik ve suni devamsız lifler
 • Eczacılık ürünleri
 • Sofra ve mutfak ürünleri
 • Hububat
 • Tekstil ve hazır giyim
 • Mobilya kağıt orman ürünleri
 
Program 14 Ocak 2019, Pazartesi 08.00 – 08.30 İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Danışma Bankosunda Buluşma  
10.50 – 14.00 İstanbul (IST) – Kazablanka (CMN) Uçuşu (TK617) Uçuş Süresi: 6 saat 10 dakika (Saat Farkı: -2)  
14.30 – 15.00 Kazablanka, Muhammed V Uluslararası Havalimanı’ndan Otele Transfer ve Otele Yerleşme  
16.00 – 17.30 T.C. Kazablanka Ticaret Müşavirliği Bilgilendirme Toplantısı (Teyit bekleniyor.)  
19.00 – 21.00 T.C. Rabat Büyükelçiliği Resepsiyonu (Teyit bekleniyor.)  
15 Ocak 2019, Salı 07.30 – 08.30 Otelde Kahvaltı  
08.30 – 17.00 Fas-Türkiye İş ve Yatırım Forumu  
08.30 – 09.00 Faslı Firmalar için Kayıt  
09.00 – 10.30 Açış Konuşmaları ve Sunumlar  
10.30 – 10.45 Kahve Arası  
10.45 – 13.00 İkili İş Görüşmeleri  
13.00 – 14.00 Öğle Arası  
14.00 – 17.00 İkili İş Görüşmeleri  
19.00 Heyet Akşam Yemeği için Otelden Hareket  
19.30 – 21.30 Akşam Yemeği  
16 Ocak 2019, Çarşamba 09.00 – 10.00 Otelde Kahvaltı  
10.00 – 13.00 Kurumsal Ziyaretler (Bakanlıklar/Ticaret Odası/Yatırım Ajansı/Sektörel Kuruluşlar) (Teyit bekleniyor.)  
13.00 – 18.00 Tesis/Serbest Bölge/Firma Ziyaretleri/Bireysel Görüşmeler için Serbest Zaman (Teyit bekleniyor.)  
17 Ocak 2019, Perşembe 09.00 – 10.00 Otelde Kahvaltı  
12.30 – 13.00 Otelden Check-out ve Havalimanına Transfer  
15.40 Kazablanka (CMN) – İstanbul (IST) Uçuşu (TK618) Uçuş Süresi: 3 saat 30 dakika  
22.10 İstanbul Atatürk Havalimanı’na Varış  
Katılım ücreti Katılımcı başına 5.900 TL  
Ücrete tabi giderler:

 • Ekonomi sınıfı uçak bileti
 • Konaklama
 • Toplantı ve transfer giderleri
 
Hesap bilgileri:

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi
 • Vakıfbank Güneşli Ticari Şube (Şube kodu: 1248)
 • IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61
 
Ödeme dekontunun bestecoskuner@tim.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Yapılan başvurular, ödeme dekontları TİM’e ulaştıktan sonra kesinleşmektedir. Heyet ön hazırlıkları kapsamında, uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamamaktadır.  
 
 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Beste Coşkuner

Tel (1): (212) 454 00 96

Tel (2): (212) 454 00 96

e-posta: bestecoskuner@tim.org.tr