İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Eskişehir’de Sanayi ve Teknoloji Fuarı

Mart 8, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

T.C. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ), Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. tarafından 19 – 22 Mart 2020 tarihlerinde “Eskişehir Endüstri Ar-Ge, Sanayi ve Teknolojileri Fuarı” düzenlenecektir. Fuar, Havacılık, Otomotiv, Beyaz Eşya vb. sektörlerindeki ana firmalar ile Ar-Ge üreten firmaları, alt yüklenicileri, tedarikçileri, yan sanayi firmalarını, işletme teknolojileri, robot teknolojileri, Teknoloji yoğun firmaları ve yurt dışından gelen alım heyetlerini buluşturacak fuar süresince ikili iş görüşmeleri de düzenlenecektir. Bölgemizden fuarı ziyaret etmek isteyen firmalara ücretsiz toplu ulaşım (otobüs) olanağı sağlanacaktır (detaylar için aşağıda iletişim bilgileri yer alan TÜYAP yetkilileri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir).

Katılımcı listesi: http://www.eskisehirendustrifuari.com/katilimci-listesi (yeni katılımlarla güncellenmektedir)

Fuarı tanıtıcı broşür: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg_1ioaGlaTZDD3Z3Cg?e=2tLWR9

Fuar katılım ücretleri ve stant alanı krokisi: https://1drv.ms/u/s!AvA4x730lOhbg_1jIIS7jxfZBMNztQ?e=LneJxx

KOSGEB sitesindeki ilan: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/fuardetay?id=4276

İnternet sitesi: http://www.eskisehirendustrifuari.com/

Fuarda stant alanı kiralamak için online form: http://www.eskisehirendustrifuari.com/katilim-formu

Fuar hakkında

Tarihler 19 – 22 Mart 2020
Yer
 • Fuar, iki ayrı salonda 9.793 m2 kapalı, 1.625 m2 açık teşhir alanı olmak üzere toplam 11.418 m2’lik alanda düzenlenecektir.
Odak Sektörler ve Temalar
 • Üretim Makineleri
 • Takım Tezgahları
 • İşleme Teknolojileri
 • Metal İşleme Makineleri
 • Kaynak, Kesme, Delme Makineleri
 • Kalite Kontrol
 • İstifleme
 • Otomasyon
 • Elektrik-Elektronik
 • Kalıp Teknolojileri
 • Havacılık-Uçak Sanayi
 • Tren, Vagon ve Demiryolu Teknolojileri
 • Plastik ve Ambalaj Sanayi ve Teknolojileri
 • Isıtma ve Soğutma Teknolojileri
 • Beyaz Eşya Teknolojileri
 • Gıda İşleme Makineleri
 • Değirmen Makineleri
 • Enerji
 • Seramik ve Toprak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Tekstil Üretim ve Teknolojileri
 • Ar-Ge
 • Teknoloji Geliştirme Kuruluşları
Fuara katılacak ve fuarı ziyaret edecek firmalara sağlanacak imkanlar
 • On binlerce Profesyonel ziyaretçi
 • Tüm hedef şehirlerden profesyonel iş bağlantıları
 • OSB ve Teknoparklar buluşması
 • Yan sanayi ve çözüm ortağı olabilecek tedarikçiler ile ikili iş görüşmeleri
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin Mühendislik Fakülteleri ile yapılacak konferans ve etkinlikler
 • Endüstrinin geleceği, Ar-Ge ve İnovasyon konulu konferanslar
 • Teknoparkların katılımı ile geleceğin endüstrisi
 • ETO, ESO ve OSB işbirliği içinde Balkanlardan, Fas, Fransa gibi hedef ülkelerden alım heyetleri planlanmaktadır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Ali İhsan Küçük

Cep: (530) 387 35 16

e-posta: aliihsankucuk@tuyap.com.tr

Ezgi Tunç

Cep: (530) 641 35 35