İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


DÜNYA KARBON ELYAF PİYASASI HAKKINDA

Şubat 20, 2020
Görsel-Template-12-1200x675.jpg
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi asağıda yer almaktadır.
Dünya Karbon Elyaf Pazarı
2019 yılında, dünya genelindeki karbon elyaf talebi yaklasık 100.000 tonu buldu. Havacılık, rüzgar türbini kanatları ve diğer birçok endüstriyel uygulamada karbon elyaf kullanımının yaygınlasmasıyla artan hacim desteğiyle pazar %10 ila %12 arasında büyümeye devam ediyor. Öngörülebilir gelecek açısından bu orandaki büyümenin devam etmesi beklenmektedir.
Karbon elyaf kullanımının pazar segmentine göre dağılımı yaklasık olarak asağıdaki gibidir:
  • Rüzgar enerjisi: %25
  • Uzay: %20
  • Spor malzemeleri: %10 ila %12
  • Otomotiv: %10 ila %12
  • Enjeksiyon kalıplı plastik bilesikleri: %5 ila %8
  • Basınçlı kaplar: %5 ila %8
  • İnsaat ve altyapı: %5 ila %8
  • Diğer pazar segmentleri: %15
Yeni uygulamalar ve yeni programlar gelistirildikçe tüm pazar segmentleri için önemli büyüme potansiyeli görülmektedir.
Karbon elyaf takviyeli polimerin (CFRP) herhangi bir uygulamada kabul görmesi için hem teknik hem de ekonomik fayda sunması gerekmektedir. Çoğu uygulama için karbon elyaf kullanmanın ana teknik yararı, malzemenin daha hafif olması, daha verimli yapılar sunmasını sağlayan yüksek mukavemet-ağırlık performansıdır. Örneğin, rüzgar türbini kanatlarına karbon elyaf katılması daha hafif, daha verimli aerodinamik sekillerin ve kanat tasarımlarının yapılmasını sağlamıstır. Otomobillerde, karbon elyaf takviyeli polimerden yapıldığında bazı parçaların ve montajların ağırlığı %50 ila %75 azaltılabilir, böylece yakıt tüketimi ve CO2 performansı iyilestirilebilir veya bataryayla çalısan elektrikli araçların sürüs menzili önemli ölçüde uzatılabilir. Gelisme ve benimseme mevcut hızda devam ederse, gelecekteki pazar segmenti senaryosu bugünkünden çok farklı görünebilir. (bkz. Şekil 2.)
Pazarı etkileyen bir diğer faktör de, sıkılasan karbon elyaf üretimi sanayi kapasitesidir. Tüm karbon elyaf sanayicileri bir araya getirildiğinde anma kapasitesi (nominal kapasite) 140.000 ton veya daha fazla olabilir. Bununla birlikte, üretilen ürünlerin karısımı ve çesitliliği ve sürecin doğasında bulunan yıkım etkileri göz önüne alındığında, etkin sektör net kapasitesi muhtemelen sadece 110.000 ton civarındadır. Sonuç olarak, Kuzey Amerika (Meksika ve ABD), Avrupa (Macaristan ve Türkiye) ve Asya (Çin) dahil olmak üzere dünyanın çesitli yerlerindeki üreticiler yeni tesis ve kapasite genislemesi duyurmuslardır.
Karbon elyafın genel kompozit pazarından daha fazla pay alması için hacim önemli bir faktördür. Yüksek hacimli uygulamalar ve karbon elyaf takviyeli polimerin (CFRP) daha genis sekilde benimsenmesi için maliyetlerin daha düsük olması gerekir; diğer bir deyisle, hem karbon elyaf malzemenin maliyeti hem de CFRP parçalarının üretim maliyeti düsmelidir. Günde bir adet uçak üretilirken, dakikada bir otomobiller üretilmektedir, bu süre rüzgar türbini kanatları, spor malzemeleri ile diğer uygulamalar için üretim hacmi ölçeğinde düsmektedir. Hacim ve maliyet meselesi “tavuk ve yumurta” problemine benzer: Hangisi önce gelir? Bununla birlikte, sektör uzmanlarının birlikte çalısması durumunda, yüksek hacimli uygulamaların gerçekleseceği ve sonuçta maliyetlerin düseceği ve kabul görme oranının artacağından eminiz.
Bu arada baska sorunlar da var. Örneğin, bir günde milyonlarca üretilen otomobillerde karbon elyaf takviyeli polimerin kitlesel olarak benimsenmesinin zorluğu, saf teknik ve ekonomik hususların ötesine geçmektedir. Sürdürülebilirlik ve geri dönüsümün de ele alınması gerekmektedir. Ancak bu sorunlar değer zincirinde asağı yukarı ele alınıyor.
Özetle, karbon elyaf malzeme ve karbon elyaf takviyeli polimer mamüllerin pazarı istikrarlı ve sağlam bir sekilde büyümektedir. Talep mevcut kapasiteyi yakalamıs durumda ve ek kapasite açıklandı ve zamanında isletmeye açılacak. Ancak, her zaman olduğu gibi, tüm son kullanım uygulamalarında karbon elyafa olan potansiyel talebin açılmaya devam etmenin sırrı, doğru malzemelerin doğru sekilde kullanılmasında yatmaktadır. Gelecek karbon elyaf açısından umut vericidir ve önümüzdeki birkaç yıl içinde ilginç gelismeler olacaktır.