İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Dijital İnovasyon ve Girişimcilik Temalı Zirve

Nisan 18, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 2019 yılı Girişimcilik Zirvesi’ni “Dijital İnovasyon ve Girişimcilik” temasıyla 25 Nisan 2019, Perşembe günü Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirecektir. Etkinlik kapsamında alanında öncü şirketler, kadın girişimciler ve dijital girişimciler üç oturumda bir araya gelecek ve dijital inovasyonun bireyler, işletmeler, ekonomi ve toplum üzerindeki önemli etkileri ve bu etkilerin girişimcilik ekosistemine nasıl yön verdiği üzerine ilham verici konuşmalar gerçekleştirilecektir. Etkinliğe katılım ücretsiz olup katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online katılım bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Geçmiş yıllardaki Girişimcilik Zirvesi etkinlikleri:

•        2018: http://www.gtugirisimcilikzirvesi.org/index.php/2018-zirve/

•        2017: http://www.gtugirisimcilikzirvesi.org/index.php/2017-zirve/

•        2016: http://www.gtugirisimcilikzirvesi.org/index.php/2016-zirve/

•        2015: http://www.gtugirisimcilikzirvesi.org/index.php/2015-zirve/

İnternet sitesi: http://www.gtugirisimcilikzirvesi.org/

Online kayıt formu: http://www.gtugirisimcilikzirvesi.org/index.php/online-kayit/

Etkinliğin tarihi 25 Nisan 2019, Perşembe
Etkinliğin saati 09.00 – 17.00
Etkinliğin yeri Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Pendik, İstanbul

(Ulaşım: http://www.thegreenparkpendik.com/tr/iletisim)

Etkinliğin programı 09.00 – 10.00 Kayıt
09.30 – 10.30 Açılış Oturumu

 • Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
10.30 – 12.30 1. Oturum: İnovasyon Çağında Büyük Şirketlerin Rolü

 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer TORLAK, Rekabet Kurumu Başkanı
 • Konuşmacılar:
  • Erkan GÜRAL, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı
  • İnanç ÇAKIROĞLU, Turkcell Yapay Zeka, Veri Analitiği ve Veri Biliminden Sorumlu Direktör
  • Ömer Rüştü ERGEN, Ford Otosan Ar-Ge Müdürü
  • Yetkin TEPEKÖYLÜ, P&G Ticari Operasyonlar Direktörü
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 15.00 2. Oturum: İnovasyon Çağında Fark Yaratan Kadınlar

 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU, YÖK Akademide Kadın Çalışmaları Birimi Üyesi, TULIP Kurucu Koordinatörü ve Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü
 • Konuşmacılar:
  • Duygu YILMAZ, Biolive Kurucu Ortağı
  • Nur GER, YANINDAYIZ Derneği Başkanı ve SUTEKS Kurucusu ve Genel Müdürü
  • Pelin BAYKAN, Anlatan Eller Kurucusu
  • Selin ÇETİN, Robot Hukukçusu
15.00 – 15.30 Kahve Arası
15.30 – 17.00 3. Oturum: İnovasyon Çağında Fark Yaratan Dijital Girişimciler

 • Oturum Başkanı: Zeynep AKTAŞ, Ekonomist, Milliyet Gazetesi Ekonomi Yazarı
 • Konuşmacılar:
  • Çağlar İÇER, Insider, Partner & Head of Predictive Business Unit
  • Tahsin ISIN, iyzico Kurucu Ortağı
  • Aslı DERBENT, VeriPark Türkiye Genel Müdürü
  • Mine KOCADAĞ DEDEKOCA, Start-IST ve davetpostasi.com Kurucusu
  • Ali TAN ŞERBETCİ, Korur Robot Teknolojileri Şirketi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (262) 605 24 37

e-posta: girisimcilikzirvesi@gtu.edu.tr