Planlanan Çalışmalar


 • Sektör dergisinin yayınlanmasına devam edilecektir.
 • Gebze Teknik Üniversitesi’nde kompozit derslerinin verilmesine devam edilecektir.
 • Anadolu Teknik Liselerinde verilen kompozit dersleri, yeni düzenleme sonucunda ders modüllerinin içerisine yerleştirilerek devam ettirilecektir.
 • Üniversitelerde kompozit konulu eğitim konferanslarına devam edilecektir.
 • Kompozit üreticilerinin yoğun olduğu bölgelerde , nitelikli eleman yetiştirme eğitimlerine fiilen başlanacaktır.
 • Öncelikle üyemiz kuruluşlar olmak üzere, Kompozit sektörüne nitelikli ve sertifikalı eleman yetiştirilecektir.
 • Dergi, gazete ve eklere kompozit konusunda yazı ve makaleler yazılmasına devam edilecektir.
 • Atıkların geri dönüşümü konusunda başlatılan çalışmalara devam edilecektir.
 • Ürün Standartlarının oluşturulması konusunda başlatılmış olan çalışmaya, Avrupa Birliği nezdinde hazırlanmakta olan CTP ürün standartları çalışmaları ile paralel olarak devam edilerek Avrupa Birliği’nde oluşacak ürün standartlar, Derneğimiz tarafından TSE ile işbirliği yapılarak sektöre kazandırılacaktır.
 • Karayolları levha uygulamalarının belediye kullanımlarında da yaygınlaştırılması için, belediyelerin ilgili birimleri ile temasa geçilerek, gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Günlük olarak düzenlenecek olan konferanslarda, yenilenebilir enerji, otomotiv, inşaat konuları işlenecektir.
 • JEC PARİS Fuarına Ulusal Katılım Organizasyonu şemsiyesi çatısı altında katılım gerçekleştirilecektir.
 • Web sayfası güncel tutulacak bu kanal ile teknik bilgilerin üyelere aktarılmasına devam edilecektir.
 • Üye sayısının artırılması için çalışmalara devam edilecektir.
 • Üyelerle etkin iletişim kurmak için sürdürülen “Bildirim Mesajları” uygulamasına yeni formatı ile devam edilecektir.

Tamamlanan Çalışmalar


1. Üyelik Geliştirme Faaliyetleri

 • 6. Olağan Genel Kurul’da 105 olan üye sayımız (Aidat ödeyen üye sayısı 92, Onursal üye sayısı 13), 01 Ocak 2017 tarihi itibari ile 111 üyeye ulaşmıştır (95 aidat ödeyen üye, 16 Onursal üye).
 • 6. Olağan Genel Kurul’dan 01 Ocak 2017 tarihine kadar Derneğimize 14 yeni üye katılmıştır (10 aidat ödeyen üye, 4 onursal üye). Aynı dönemde 8 üyemiz çeşitli nedenlerle üyelikten ayrılmıştır (7 aidat ödeyen üye, 1 onursal üye).

2. Üyelerle Sosyal İletişim Toplantıları

12 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Cemile Sultan Korusu’nda sektörümüz hakkında genel bir değerlendirmenin yapıldığı, mevcut ekonomik koşulların ve sektörümüzü ilgilendiren mevzuatlar, yükümlülükler ve uygulamaların değerlendirildiği bir üye toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantı sonrası birlikte yenen akşam yemeğine ise 50 üyemiz katılmıştır.

3. Etkin İletişim ile İlgili Faaliyetler

 • Derneğimize internet üzerinden elektronik posta olarak ulaşan JEC Composites, Composites World ve Reinforced Plastics haftalık dergileri, Compounding World ve Composites Technology aylık dergileri ile çeşitli kaynaklardan Derneğimize ulaşan Kompozit Sektörü ile ilgili yayın ve magazinlerin içerikleri üyelerimizle düzenli olarak paylaşılmıştır.
 • Üyelerimizin birbirleri ile her türlü konuyu tartışıp paylaşabilecekleri linkedin.com portalında Ctp-Sander haberleşme grubu üyelerimize hizmet vermeye devam etmiştir.
 • Web sitemizde sektörle ilgili haberler ve bilgilerin güncel tutulmasına özen gösterilmiştir.
 • 2017 yılı içerisinde web sitemiz yeni formatı ile hizmet vermeye başlayacaktır.

4. Uluslararası Üyelikler

 • 15 Şubat 2006 tarihinden bu yana devam eden American Composites Manufacturers Association (ACMA) üyeliğimizin 2016-2017 dönemi üyelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 • Derneğimiz üyesi olduğu European Composites Industries Association (EuCIA)’nın Yönetim Kurulunda yer almayı sürdürerek, sektörümüzü Avrupa Birliği nezdinde de daha güçlü temsil etmeye devam etmiştir.

5. Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması ile İlgili Çalışmalar

 • 3. seviye olarak hazırlanan 5 meslek standardımızın revizyonları yapılmış, El Yatırması, Püskürtme, RTM ve İnfüzyon için 4. seviye meslek standardı taslağı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve KİPLAS ile birlikte hazırlandıktan sonra görüşe sunulmuştur.
 • Hazırlanan meslek standartlarının paralelinde aynı standartlara dönük olarak mesleki yeterliliklerin hazırlanması çalışmalarına da devam edilmiştir.

6. Eğitim Çalışmaları

 • Derneğimizin geçtiğimiz yıllarda sürdürdüğü eğitim çalışmalarına 2014 ve 2015 yıllarında da Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (GYTE) üyemiz Sn. Fersen Kınayyiğit tarafından verilen kompozit dersiyle devam edilmiştir.
 • Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda sürdürmüş olduğu Üniversiteler ile ilişkilerine bu dönemde de devam ederek çeşitli Üniversitelerde kompozit konusunda konferanslar vermeye devam etmiştir.

7. Derneğimizin Sektör ile İlgili Basında Yer Alan Yazıları

 • Turkchem, Türkiye Kimya Sanayi Dergisi,
 • Dünya Gazetesi Sektör Araştırması Boru Eki,
 • Dünya Gazetesi Sektör Araştırması Kompozit Eki,
 • Dünya İnşaat Dergisi,
 • Yat Haber Dergisi,
 • Boat Builder Türkiye Yat ve Tekne İmalat Dergisi,
 • Dünya Gazetesi,
 • Poliüretan ve Kompozit Sanayi Dergisi,
 • Alu and Art Dergisi,
 • İKMİB, Chemist Dergisi,
 • Win and Art Dergisi,
 • Otomotiv Kataloğu,
 • PLASFEDDERGİ,
 • PAGEV Dergisi, vb. dergi, gazete ve yayın organlarında kompozit sektörü ile ilgili çeşitli yazı görüş ve makalelerimiz yayınlanmıştır.

8. Fuar Çalışmaları

 • Derneğimiz 3-6 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleşen PlastEurasia 2015 Fuarına bir info stant ile katılmıştır.
 • Derneğimiz İstanbul Ticaret Odası ile işbirliği halinde Ulusal Katılım Organizasyonu şemsiyesi altında 8-10 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen JEC WORLD Paris 2016 Fuarı’na toplam 30 Türk firması ile birlikte katılmıştır.
 • Derneğimiz 21-23 Eylül 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Augsburg şehrinde gerçekleştirilen Experience Composites fuarına bir info stant ile katılmıştır.
 • Derneğimiz 7-10 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşen PlastEurasia 2016 Fuarına bir info stant ile katılmıştır.

9. Dergi Çalışmaları

COMPOSITES TURKEY dergisi geçtiğimiz yıl içerisinde Mart 2016, Haziran 2016 ve Eylül 2016 olmak üzere toplam 3 sayı daha yayınlanarak 14. sayıya ulaşmıştır. Dergimiz sektörün tek dergisi olma niteliğine kavuşmuştur.

10. Temsil Çalışmaları

 • Derneğimiz, meslek standartlarını belirlemek amacıyla dahil olduğu Kimya Ana ve Yan Sektörleri meslek standartları belirleme iştirakçiler platformunun toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
 • Derneğimiz Kimya Sektör Platformunun toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
 • Derneğimiz yeni kurulacak olan Kimya Sanayicileri Federasyonu’na kurucu üye olarak katılma kararı alarak delegelerini belirlemiştir.
 • Derneğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin meslek grupları bazında oluşturmuş olduğu sanayi meclislerinden Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi’nin kuruluş çalışmalarında aktif bir şekilde yer alarak kurulmasına öncülük etmiş ve toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye başlamıştır.
 • Derneğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin meslek grupları bazında oluşturmuş olduğu sanayi meclislerinden Kimya Sanayi Meclisi’nin toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
 • Derneğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin meslek grupları bazında oluşturmuş olduğu sanayi meclislerinden Savunma Sanayi Meclisi’nin toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
 • Derneğimiz T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkanlığında faaliyet gösteren Kimya Teknik Komite Toplantılarında sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
 • Derneğimiz T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkanlığında faaliyete geçen Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Teknik Alt Komitesi kurucularından biri olarak komitenin çalışmalarında sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
 • Derneğimiz 2- 4 Nisan 2016 tarihlerinde Kimyagerler Derneği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “Kimyagerlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı” na katılmıştır.
 • Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)  tarafından düzenlenen ‘Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’ bu yıl “Ulaşım Araçlarının Geleceği; Plastikler” teması ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve yurtdışından uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya geldiği kongrede; Türkiye’deki havacılık sektörü, otomotivin geleceği ve inovasyon, hafif kompozitler için teknoloji çözümleri, araçlarda ağırlık hafifletme ve karbon fiber takviyeli kompozitlerin geleceği gibi konular, konunun uzmanları tarafından detaylı olarak masaya yatırılmıştır. Kongrede Başkanımız Sn. Şekib Avdagiç açılış konuşmalarından birini gerçekleştirmiştir.
 • Derneğimiz 15 – 16 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara Etap Altınel Otel’de gerçekleştirilen 8. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurasında Derneğimizi temsil etmiştir.

11. Resmi Kurumlarla İlişkiler

 • Derneğimiz 7 Aralık 2016 tarihinde İstanbul TÜYAP Hotel’de T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen “Plastik Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Çalıştayı”nda Kompozit Sektörünün sorunlarını, taleplerini, sektörün ilerlemesi ve gelişimi için çözüm önerilerini doğrudan dile getirme fırsatını bulmuştur.
 • 23 Aralık 2016 tarihinde saat 10.30’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi Sosyal Tesislerinde 12 Sektör Meclisinden üyelerin katıldığı bir durum değerlendirmesi toplantısı yapılmıştır. Toplantıya kamu tarafından Başbakan Yardımcısı Sn. Nurettin Canikli’ye bağlı bulunan Reform İzleme ve Yatırımların Koordinasyonu Birimi’nden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sn. Mehmet Hamdi Yıldırım ve ekibi katılmışlardır. Toplantıda söz alan sektör meclisleri temsilcileri sektörlerindeki küresel eğilimleri hakkında bilgi vermiş, sektörün Türkiye’deki durumunu ve kamunun sektörü ilgilendiren reform önceliklerinin neler olması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunmuşlardır. Plastik Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi adına toplantıya katılan Genel Sekreterimiz İsmail Hakkı Hacıalioğlu yukarıda belirtilen başlıklarda sektörümüze ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

12. Stratejik Plan Çalıştayı

Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede sektörün çatı örgütü olmayı başararak, temsil edildiği gerek Türkiye gerekse de Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları nezdinde referans örgüt olma niteliğine kavuşan Derneğimiz, geleceğini planlamak amacıyla 04 Haziran 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ve moderatörlüğü Grupas Gelişim Firması tarafından yapılan bir günlük bir Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirmiştir.

Çalıştay sonucunda Derneğin Misyonu, Vizyonu ve Değerleri gözden geçirilmiş, stratejik hedefler ve paralelinde ele alınacak projeler belirlenmiş, uygun aksiyon ve eylem planları konusunda çalışmalara başlanmıştır.

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır