İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


DERNEĞİMİZE YENİ ÜYE KATILIMI (CAMBRO)

Ocak 2, 2020
Sunu1-1-1200x675.jpg
CAMBRO Özay‘ın Genel Müdürü Sn. Kerem Özbek, Yönetim Kurulumuzun 22 Ekim 2019 tarihinde yapılan 168. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
Cambro Huntington Beach’de kapılarını ilk açtığında amaçları mümkün olan en kaliteli hastane tepsisini yapmaktı. Camtray® adı verilen bu ürün, kaliteye verilen önemi gösterdiği kadar endüstrideki mükemmelliğe de önem verildiğinin göstergesiydi. 1951′ yılından günümüze Cambro, gıda servisi sektöründeki çok çeşitli segmentlere yönelik en mükemmel ürün seçenekleriyle tüm dünyaya hizmet vermektedir.
California’da tek bir fabrika ile başlayan Cambro, ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da üretim tesisleri ve satış ofisleri olan uluslar arası bir kuruluş haline geldi. Ancak başlangıçta rehber olan vizyon hiç değişmedi: ” En yenilikçi, dayanıklı ve kaliteli ürünleri üretmek ve sunmak”.
69 yıl önce bir zamanlar Camtray® adında tek bir ürünle yola çıkan Cambro bugün çok çeşitli tepsiler, masa servisi ve teşhir ürünleri, depolama raf sistemleri, yalıtımlı taşıma ürünlerinin yanında yenilikçi bulaşık yıkama sistemleri üretmektedir. Sadece gıda servis endüstrisine yatırım yapmayıp, poliüretan pultrüzyon ve SMC üretim teknikleriyle insanlara ve süreçlere yatırım yapmaya devam etmektedir.
Cambro’nun pultrüzyon tekniği, cam elyafların belirli bir geometri ve açı ile polyester yerine poliüretan reçine karışımından geçerek, sıcak bir kalıptan çekilmesi ile elde edilen profil imalatıdır. Bu yöntemde cam elyaf iplikler veya keçelerin reçine ile ıslatıldıktan sonra kalıp içinde ısı ile polimerizasyon sürecini tamamlayıp sürekli çekilmesi ile sonsuz profil imal edilebilmekte ve soğutma sonrası nihai şeklini almaktadır. Yüksek makine teknolojisini ve ful otomasyonla destekleyerek üç kalıp ile birbirinden bağımsız şeklide çalışabilmekte veya tek büyük kalıp olarak kullanabilmektedir. Bu sayede istenilen cidar kalınlığı sabit kalarak hem dar, hem de geniş profil üretimi hızlı şekilde gerçekleşebilmektedir.
Bulunduğu her sektörde iddialı olan Cambro; Pultrüzyon bölümünde kendi raf ürünlerinin direk ve traverslerinden üretimin yanında diğer kompozit ürünlerin kullanıldığı alanlarda da çözüm üretebilmektedir. Cambro Türkiye’yi diğer pultrüzyon tekniği ile üretim yapan firmalardan ayıran en önemli konu üretimindeki hız nedeniyle kazanılmış saatlerden doğan esnekliğidir.
Cambro’nun pultrüzyon tekniği; Savunma sanayinde kullanılan hafif ve sağlam parçaların üretiminde, mukavemetten dolayı inşaat, vinç vb. destek parçalarında, yanmazlık ve hafiflik avantajı ile taşımacılık sektöründe (otomobil, otobüs, tır, raylı sistemler ve havacılık) örnek olarak; araç iç – dış giydirmeleri, klima kanalları, uyarı direkleri, profilleri vb. uygulamalarda, korozyon direnci sayesinde dış ortamda, suda, keskin hava şartlarında inşası gereken yapılarda, örnek olarak rüzgar gülü, iskele, balık üretim havuzları, marina, bina dış cepheleri vb. Kimyasal direnci sayesinde her türlü kimyasal depolama, atık, fosseptik, ızgara uygulamalarında, elektrik yalıtkanlığı ve hafifliği sayesinde elektrik-mekatronik sektöründe ve daha bir çok alanda kullanılabilmektedir. Çıkan ürünlerin, torna-tesviye tezgahlarında işlenebilir olmasından dolayı parçaların düz bir profilden ziyade, daha kompleks şekilde imali mümkün olmakla birlikte renklendirmede de herhangi bir sınır bulunmamaktadır.
Pultrüzyonda yeniliklere her daim açık olan firma, uzman kadrosu ile proje bazlı çalışmalar için de uygun adrestir.
Cambro, Tam otomatik bir SMC ünitesine sahiptir. İstenilen kalınlıkta ve elyaf oranında, istenilen renkte % 0,1 sapmaya imkan vermeyen otomasyon sistemi sayesinde değişik formüllerden elde edilen yarı mamul ve mamuller birçok farklı sektör için uygun ve ucuz çözümler getirmektedir. Örnek olarak; rögar kapakları, kimyasal depolar, modüler yapılar, elektrik panoları, dış cephe veya iç cephe uygulamaları verilebilir.
CAMBRO Özay‘ın Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.