İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


DERNEĞİMİZE YENİ ÜYE KATILIMI

Temmuz 11, 2017
Gorsel-Template-8-1200x675.jpg
RMK Resins San. ve Tic. A.Ş.‘nin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aytuğ Gülgel Yönetim Kurulumuzun 12 Haziran 2017 tarihinde yapılan 137. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmistir.

RMK Resins, sektörde 40 yıllık tecrübeye sahip üç ortak tarafından 2014 yılında kurulmustur. Pazardaki ihtiyaçları ve yenilikleri tespit eden, kalite ve müsteri odaklı üretimi esas alan yenilikçi ve dinamik bir firmadır. Üretim ve depolama faaliyetleri Düzce İlinde, genel merkezi İstanbul’da olan RMK Resins özel amaçlı ve yüksek teknoloji kompozit reçineleri konusunda tedarikçi olarak kompozit sektörüne hizmet vermeyi hedeflemistir.

Temel faaliyeti “Poliester Reçine, Jel-Coat, Modifiye Poliester Reçine, Kalıp Ayırıcı ve Pigment Pasta üretmek olan RMK Resins’in planlanan toplam yıllık üretim kapasitesi  35.000 ton’dur. 6.000 m2 kapalı, toplam 9.000 m2’den olusan tesislerinde, 14 adet hammadde ve 4 adet yarı mamül depolama tankları ile  sıvı hammadde depolama kapasitesi 1.500 ton, katı hammadde depolama kapasitesi ise 3.000 ton’dur. Tamamen otomasyon sistemi ile yüksek teknolojide üretim yapacak olan firmada; katma değeri yüksek, nitelikli, teknolojik ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak ürünler üretilecektir.

Ürün yelpazesinde, kompozit parça üretimi yapan firmalara, özel amaçlı ve yüksek teknoloji kompozit reçineler (poliesterler), özellikli jel-coatlar, kalıp ayırıcılar ve birçok seçeneğe sahip pigment pastalar (renklendiriciler) mevcut olacaktır. Firmanın üretimini yapmayı hedeflediği tüm bu ürünler kompozit sektöründe faaliyet gösteren firmalara fayda sağlayacak nitelikli ürünler olacaktır. Hizmet verilmesi planlanan baslıca sektörler; Savunma sanayi, otomotiv endüstrisi, saniter uygulamalar, deniz tasıtları, elektrik-elektronik, havacılık, kimyasal boru ve tank endüstrileri ve yapı-insaattır (altyapı ve üst yapı).

Özellikle hizmet verilmesi arzulanan Savunma Sanayi bu anlamda büyük önem arz etmektedir. Uzun yıllardır ülkemizi tehdit eden terör saldırılarına karsı üretimi yapılan yüksek nitelikli ve özellikli kompozit ürünler için gerekli kriterlere  sahip formülasyonlarla mukavemeti son derece yüksek özel ürünler üretilecek olup ülkemizi ve milli değerlerimizi korumak amaçlı çalısmalara destek verilecektir. Bu tür firmalarla stratejik partner olarak birlikte çalısılarak, ürün tasarlayıp  gelistirmek ve teknolojik yatırımlar yapmak öncelikleri arasında olacaktır.

RMK Resins‘in baslıca hedefleri, 300 kalemden olusan genis ürün portföyü ile her türlü ihtiyaca yönelik ürünler tasarlamak, kaliteden ödün vermeden üretim yapmak ve pazarlamak, temel misyonu, etik değerleri çerçevesinde ve çevresel faktörleri gözeterek basarıya ulasmayı ilke edinen, rekabetçi ve aktif hareket eden bir yapı olusturmak, vizyonu ise; iç ve dıs pazarda markalasmak, sektöre yön veren atılımlarda bulunmak, Ar-Ge çalısmaları ısığında büyümeye hız vermek, katma değerli ürünler üreterek ülkemize döviz kazandırmak, hizmette farklılık yaratmaktır.
RMK Resins San. ve Tic. A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hos geldiniz diyoruz.