İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Dakar’a İş Heyeti Programı

Eylül 27, 2018
Gorsel-Template-16-1200x675.jpg
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 6 – 8 Kasım 2018 tarihlerinde Senegal Cumhuriyeti’nin başkenti Dakar’a bir ticaret heyeti düzenlemekte olup ziyaret kapsamında İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Son başvuru tarihi: 12 Ekim 2018, Cuma

Duyuru: http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-senegal%C2%A0ticaret-heyeti.html

Online katılım bildirim formu: https://tr.research.net/r/Senegal2018

Ziyaret tarihleri 6 – 8 Kasım 2018
Potansiyel sektörler
 • Mineral yağlar
 • Rafine edilmiş petrol ürünleri
 • Her türlü makine ve aksamları
 • İnşaat makineleri
 • Toprak işleme ekipmanları
 • Elektrikli-elektronik cihazlar
 • Gıda ürünleri: hububat, un, nişasta,  süt müstahzarları,  süt ürünleri, pastacılık ürünleri
 • Aydınlatma cihazları
 • Kimyasal ürünler: sabunlar, yüzey temizleme ürünleri, yıkama, bakım ve yağlama ürünleri (hs code34)
 • Motorlu binek araçları
 • Motorlu taşımacılık araçları
 • Plastik paketleme ürünleri
 • Plastik mutfak ürünleri
 • Demir-çelik ve demir-çelik ürünleri
 • Pamuklu dokuma kumaş
 • Pamuk ipliği
 • Eczacılık ürünleri
 • Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar
 • Oturmaya mahsus mobilyalar
 • Tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar
 • Ev tekstili
 • Tekstil ve ayakkabılar
 • Işıklı panolar
 • Prefabrik yapılar
 • İnşaatta kullanılan seramik mamuller
 • Seramik döşeme karoları
 • Ateşe dayanıklı tuğlalar
 • Mutfak/banyoda kullanılan ev eşyaları
 • Cam ve cam eşya
 • Şeker ve şekerleme ürünleri
 • Sentetik ve suni devamsız lifler (hs code 55)
 • Hazır giyim eşyası ve aksesuarlar
 • Alüminyum ve ürünleri
 • Muhtelif kimyasal ürünler (hs code 38)

 

Program 6 Kasım 2018, Salı 12.00 İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Buluşma
14.30 TK595 ile İstanbul’dan Dakar’a uçuş (1 duraklamalı)
20.50 Dakar, Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’na Varış (Saat Farkı -3 saat)
7 Kasım 2018, Çarşamba 10.00 – 11.00 İş Forumu
11.00 – 17.00 İkili İş Görüşmeleri (B2B)
12.00 – 13.00 Öğle arası
13.00 – 17.00 Sektörel yuvarlak masa toplantıları (eşzamanlı)

 • İnşaat teknolojileri
 • Tekstil, hazırgiyim, deri, konfensiyon
 • Gıda ürünleri
8 Kasım 2018, Perşembe Serbest zaman
21.45 TK595 ile Dakar’dan İstanbul’a uçuş (Direkt uçuş)
9 Kasım 2018, Cuma İstanbul Atatürk Havalimanı’a Varış
Katılım ücreti Katılımcı başına 7.600 TL
Ücrete tabi giderler:

 • İkili iş görüşmeleri (Katılımcıların, görüşmek istedikleri firmalara/kurumlara ilişkin bilgileri paylaşması durumunda bu firmalarla/kurumlarla temasa geçilerek firmalar/kurumlar görüşmelere davet edilecektir.
 • THY ile Ekonomi Sınıfı gidiş dönüş uçak bileti
 • Otel konaklaması (2 gece oda + Kahvaltı)
 • Etkinlik günü öğle yemeği ve Heyet Akşam Yemeği
 • Transferler (Havalimanı – Otel – Havalimanı)
 • İkili İş görüşmelerinde tercümanlık hizmeti (Dileyen katılımcılar, ücret farkı olmaksızın ve THY’nin yer durumunun uygunluğu çerçevesinde, konaklamaları ve transferleri kendilerine ait olmak üzere geç dönüş talep edebilir.)
Hesap bilgileri:

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi
 • Vakıfbank Güneşli Ticari Şube (Şube kodu: 1248)
 • IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61
Heyete ilişkin ödemelerin firmaların resmi hesapları üzerinden gönderilmesi ve açıklama bölümüne heyetin isminin yazılması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce iletilen iptaller için başvuru ücreti iade edilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Beste Coşkuner

Tel: (212) 454 00 96

e-posta: bestecoskuner@tim.org.tr