İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Connect4tech Meetups – Aerospace & Defence

Aralık 19, 2018
Görsel-Template-9-1200x675.jpg
Sabancı Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) tarafından 27 Aralık 2018 tarihinde “Teknopark İstanbul” sponsorluğunda “connect4tech meetups – Aerospace & Defence” adlı bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinliğin amacı, Havacılık ve Savunma sektörleri odağında aşağıda yer alan programda belirtilen teknoloji kullanıcısı firmaların “Circle 7” konsepti ile teknoloji ihtiyaçlarını sunmalarına ve katılacak olan teknoloji firmaları, startuplar ve araştırmacılar ile eşleştirilerek yeni işbirlikleri kurulmasına olanak sağlanmasıdır. Etkinliğe katılım ücretsiz olup katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online katılım bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Duyuru: https://www.connect4tech.org/aerospace-defence

Online katılım bildirim formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNcJiV936coUTlUMoc-07crDA38Lj37JcOrIXEgvQ20W7ZKA/viewform

Etkinlik tarihi 27 Aralık 2018, Perşembe
Etkinliğin saati 09.30 – 16.30
Etkinliğin yeri Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Tuzla, İstanbul

(Link: https://goo.gl/maps/ZypLWD4JR3p)

Etkinliğin programı 09.30 – 10.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları

 • Prof. Fazilet Vardar Sukan, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
 • Prof. Mehmet Yıldız, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Prof. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Rektörü
 • Bilal Topçu, Teknopark İstanbul Genel Müdürü
10.00 – 10.30 Havacılık ve Savunma Sanayi Sektöründe Yükselen Trendler

 • Ayşem Sargın, Boeing Turkey Ülke Direktörü
10.30 – 10.45 Circle 7: ASELSAN’ın teknolojik ihtiyaçları hakkında sunumu
10.45 – 11.15 Ara (katılımcıların birbirleri ile iş ilişkileri geliştirme fırsatı)
11.15 – 11.45 Circle 7: Otokar’ın teknolojik ihtiyaçları hakkında sunumu

 • Kadir Elitok, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Bilgisayar Destekli Mühendislik Departmanı Yöneticisi
11.45 – 12.00 Circle 7: Appsilon startup firmasını tanıtıcı sunum

 • Buğra Kuloğlu, APPSİLON İleri Malzemeleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucu Ortağı
12.00 – 13.30 Öğle Yemeği (katılımcıların birbirleri ile iş ilişkileri geliştirme fırsatı)
13.30 – 14.00 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Sektöründe Patent ve Startup Trendleri

 • Mustafa Çakır, Sabancı Üniversitesi
14.00 – 14.15 Circle 7: SSTEK’in teknolojik ihtiyaçları hakkında sunum

 • Mustafa Gürsoy, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.
14.15 – 14.45 Ara (katılımcıların birbirleri ile iş ilişkileri geliştirme fırsatı)
14.45 – 15.00 Circle 7: Papilon’un teknolojik ihtiyaçları hakkında sunum

 • Dr. Doğan Demir, Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
15.00 – 16.00 Panel

 • Şamil Akaslan, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yapısal Tasarım ve Sistem Entegrasyonu Bölümü Müdürü
 • Dr. Emin İslam Tatlı, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.
 • Kadir Elitok, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Bilgisayar Destekli Mühendislik Departmanı Yöneticisi
 • Ayhan Sunar, Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Mustafa Çakır

Tel (1): (216) 483 96 54

Tel (2): (216) 483 96 48

e-posta: usi@sabanciuniv.edu