İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Composites Manufacturing Industry Digest

Mart 10, 2020
Sunu1-5-1200x675.jpg

Composites Manufacturing dergisinin 9 Mart 2020 tarihli sanayi özeti aşağıda yer almaktadır.

ID-LOGO-V10.png
March 9, 2020
mars-2-ID_933123.jpg
Stay Connected with ACMA – Check Your Inbox! 

ACMA is working to transition to a new email delivery platform, allowing for an enhanced reader experience. During this transition, some messages may find their way into your “junk” or “spam” email folder. In order to ensure you receive these important ACMA updates, please check your junk email folder for ACMA messages once per week. If you identify ACMA messages that are not being delivered to your inbox, please mark any ACMA message in that folder as a “Safe Sender.” To learn more about adding an email address to the Safe Senders list, click here.
Top Three Posts From Last Week:
  1. LOOK’s T20 Track Bike Uses Composites to Be Lightweight, Strong and Ready for Tokyo 2020
  2. Carbon Fiber is Propelling Marathon Runners to the Finish Line
  3. Omahu Powercat Yacht Constructed of Composite Panels for “Space, Pace and Grace”

Aerospace:

The European Space Agency’s Solar Orbiter sent back its first measurements from space, confirming the successful deployment of the carbon fiber titanium boom.

Shimadzu_banner_560x141_2020_969205.png

Transportation:

Spirit AeroSystems will manufacture spoilers for the Airbus A320 family at its newly opened composite manufacturing facility in Prestwick, Scotland.

Marshall Advanced Composites signed a contract with Lockheed Martin to manufacture and supply cockpit trim panels for its C-130J Super Hercules airlifter for the next five years.

michelman_955503.png

Solvay introduced CYCOM® EP2750, enabling high rate and cost-effective manufacturing of aerospace structural parts with advanced continuous fiber prepreg materials in compression molding processing technology.

Mitsubishi Aircraft Corporation completed its maiden flight with the first Pratt & Whitney GTF™ PW1200G engine assembled in Japan. The flight was completed at the company’s Flight Test Center in Moses Lake, Washington.

The Polyplastics Group introduced DURANEX® PBT CG7030, a 30% glass-filled polybutylene terephthalate (PBT) grade which provides improved tracking resistance for a range of high-voltage automotive components such as those in electric vehicles.

Business:

BÜFA distribution companies will also offer the AOC Aliancys portfolio as well as all BÜFA specialties and selected merchandise in Spain, Belgium, the Netherlands, Finland, Great Britain and Ireland.

FiberCore and Orenco Composites have signed an agreement to license the application of the InfraCore® technology in the USA.

Thermwood_banner560x141_948666.jpg

nTopology entered into an agreement with Oak Ridge National Laboratory (ORNL) to advance the capabilities of additive manufacturing through integrated software toolkits and embed ORNL expertise into nTop software, with plans to make these capabilities available commercially to the broader advanced manufacturing market.

SAERTEX plans to invest more than $20 million in a new manufacturing and warehouse facility near its current location in Huntersville, North Carolina. 

The UK’s National Composites Centre opened an additional research and development lab with both lab and factory space to focus on the digital future of composites manufacturing.

9T Labs and ANSYS have developed a joint workflow aiming to help engineers to create 3D composite designs while decreasing component weight and material waste to reduce costs.

Thermwood_banner560x141_948666.jpg

Energy:

The United States has over 2 million residential, commercial and utility based solar installations that, in a single year, produce enough electricity to power over 13.5 million American homes. Solar is the fastest growing source of electricity in the world and going solar offers many advantages.

Marine:

NASA and OceanGate entered into an agreement to collaborate on the development, manufacturing and testing of new carbon fiber pressure vessels for deep sea exploration, bringing space technology to Earth.

Military:

Albany Engineered Composites received a contract with Lockheed Martin to manufacture composite wing skins for the F-35A (CTOL variant) of the Lightning II fighter jet.

abaris-banner-jan-2020_948663.png

Product:

Porcher industries is launching a new generation of intelligent composite textiles that can integrate functions such as illumination of certain zones, temperature measurement or detection of a remote presence into the fiber.

Sports & Rec:

University / R&D:

The University of Bristol developed LayupRITE 101, an augmented reality technology that assists in increasing accuracy of the hand lay-up manufacturing process.

chem-trend-560x141_973375.jpg

For Fun:


dcomposites-banner-id.jpg
You are receiving this email because you signed up to receive our newsletter.
Unsubscribe from email communications