İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Composites Europe 2019 Stuttgart Almanya

Şubat 26, 2019
Gorsel-Template-15-1200x675.jpg

Reed Exhibitions ’ın (TÜYAP Fuarcılık İngiliz ortağı) 10-12 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği “COMPOSITES EUROPE 2019 STUTTGART, GERMANY” fuarının başvuru formu ve ekstra bilgiler alabileceğiniz fuar bültenini dikkatinize sunuyorum.

Profesyonel B2B toplantıları fuar alanında yapılıyor. (Sadece katılımcılar için geçerlidir.)
Eylül 2019 öncesi / COMPOSITES EUROPE MATCHMAKING:
https://www.reed-matchmaking.com/en/composites-europe/
2,165 F2F toplantı.

COMPOSITES EUROPE 2019 fuarının özelliği;

Stuttgart, Almanya ‘da her yıl düzenlenen “KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ” fuarı. (14. kez düzenleniyor)

Neden Composites Europe?
www.composites-europe.com/en/Why-COMPOSITES-EUROPE/13/

Katılımcı Profili: %78 Lokal, %22 Uluslararası
Ziyaretçi Profili
: %54 Lokal, %46 Uluslararası

Fuarın tanıtım videoları: https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=_vfOVES8ARw
https://www.composites-europe.com/en/Videos/60/

Fuarın tanıtım fotoğrafları: https://www.composites-europe.com/en/Stuttgart-2018/1086/

COMPOSITES EUROPE ‘u ziyaret eden büyük “alım firmaları”: Airbus, Audi, BMW, Boeing, Bombardier, Bugatti, Daimler, Embraer, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Porsche, Toyota ve Volkswagen.

Endüstri liderleri COMPOSITES EUROPE ‘u tercih ediyor: 3A COMPOSITES, 3M, AGY HOLDING CORP., AIRTECH EUROPE, ALZCHEM GROUP, AMERICAN COMPOSITES MANUFACTURERS ASSOCIATION (ACMA), ARMACELL, ARRK EUROPE (MITSUI CHEMICALS), ASSOCOMPOSITI (ITALIAN COMPOSITES ASSOCIATION), ATOM GROUP, BIESTERFELD, BODO MOELLER CHEMIE, BRETON, BREYER, BULLMER (JACK SEWING MACHINE), CEFIC (THE EUROPEAN UP/VE RESIN ASSOCIATION), CFK VALLEY, CHEM TREND (FREUDENBERG), CG TECH (VERICUT), COATEMA COATING MACHINERY, COMPOSITESNL (THE DUTCH COMPOSITES ASSOCIATION), CORIOLIS COMPOSITES, DASSAULT SYSTEMES (GROUPE DASSAULT), DELCOTEX, DIEFFENBACHER, DJK EUROPE (DAIICHI JITSUGYO), DOPAG, DYHARD (ALZCHEM GROUP), ELANTAS EUROPE (ALTANA AG), ENGEL GLOBAL, ENSINGER, EPTA (EUROPEAN PULTRUSION TECHNOLOGY ASSOCIATION), EUCIA (EUROPEAN COMPOSITES INDUSTRY ASSOCIATION), EVONIK INDUSTRIES, EXEL COMPOSITES, FAGOR ARRASATE (CORPORACION MONDRAGON), FIPIF (FINNISH PLASTICS INDUSTRIES FEDERATION), FLUGZEUG-UNION, FRAUNHOFER IPT & IWU, G.ANGELONI, GEISS AG, GEORG SAHM, GIVIDI FABRICS, GLASS FIBRE EUROPE (EUROPEAN GLASS FIBRE PRODUCERS ASSOCIATION – APFE), GRANTA DESIGN (ANSYS), GUEHRING, GURIT HOLDING, GUSTAV GERSTER (GERSTER TECHTEX), HEDRICH GROUP, HENKEL, HENNECKE, HEXCEL, HEXION (MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS), HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME, HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS, INEOS, INNOTECT (IPROTEX), ISRA VISION, JETCAM, JSC PREPREG-ACM (UMATEX), KARL MAYER, KELHEIM FIBRES, KELLER LUFTTECHNIK, KRAUSS MAFFEI (CHEMCHINA), KREMPEL GROUP, L&L PRODUCTS, LAMILUX COMPOSITES, LANTOR (CATHAY GROUP), LAP LASER, LG HAUSYS, LUCINTEL, MAHR, MAPAL, MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS, MITSUI CHEMICALS, MT AEROSPACE, NETZSCH, NORD COMPOSITES, NORWEGIAN COMPOSITES ASSOCIATION (NKF), OBO-WERKE, OCSIAL, OLYMPUS GLOBAL, PERSICO GROUP, PFAFF, POLYTEC, PROFOL PERFORMS, QUADRANT PLASTICS, RAMPF GRUPPE, REHAU, REICHENBACHER HAMUEL (SCHERDEL), RIBA COMPOSITES (BUCCI INDUSTRIES), ROECHLING GROUP, RUWAC INDUSTRIESAUGER, SAERTEX, SAFILIN, SAINT-GOBAIN, SANDLER AG, SCHMALZ, SCHUNK GROUP, SCOTT BADER, SGL GROUP, SHIMADZU CORPORATION, SIEMENS AG, SIEMPELKAMP, SIKA, SOLVAY, SPOLCHEMIE, STAUBLI, TECHNOFORM, TEIJIN CARBON, TENCATE, TETRA-DUR (A. SCHULMAN – LYONDELLBASELL), TFP GLOBAL (JAMES CROPPER), THE DANISH PLASTICS FEDERATION, TORAY INDUSTRIES, TOPAZ (TRANS-TEXTIL), TRUMPF, UNION OF COMPOSITES MANUFACTURERS (UNCM), UNICARBON (BRACA-SPORT), USHIO, VDMA (THE MECHANICAL ENGINEERING ASSOCIATION), VELOX, VITRULAN, VON ROLL, WEISS CHEMIE ve ZOLTEK (TORAY INDUSTRIES).

Geçmiş yıllarda Türkiye ‘den katılan firmalar: 3D WOVENS, AKAR MAKİNA, AKKİM YAPI KİMYASALLARI, AKPA KİMYA, CARBOMID, CSA COMPOSITES, COATS, DOWAKSA, ESA KİMYA, FIBERFLON, KORDSA, METYX COMPOSITES, ŞİŞECAM, TECHEL, VOLO COMPOSITES ve KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ.

2019 yılında Türkiye ‘den katılacak olan firmalar: FIBERFLON ve KORDSA.

2019 yılı için 400 katılımcı (30 ülke) ve yaklaşık 9,000 ziyaretçi (71 ülke) bekleniyor.

Foam Expo Europe ile eş zamanlı düzenleniyor.

Stuttgart ‘ın fuar alanı MESSE STUTTGART ‘ta düzenleniyor.
https://www.composites-europe.com/en/This-is-COMPOSITES-EUROPE/10/#daten

Sektörler (Katılımcı): https://www.composites-europe.com/en/This-is-COMPOSITES-EUROPE/10/#aussteller

Sektörler (Ziyaretçi): https://www.composites-europe.com/en/This-is-COMPOSITES-EUROPE/10/#besucher

2019 Fuar Programı: https://www.composites-europe.com/en/PROGRAMME/1056/

2019 “Güncel” Katılımcı Listesi: https://www.composites-europe.com/en/Exhibitor-List/788/

2018 Fuar Kataloğu: https://www.composites-europe.com/local/media/bilder/content/newsroom/2018_00_reedexpo_CE_katalog18_ALLES_DIGITAL_klein2.pdf

2018 Fuar Raporu: https://www.composites-europe.com/en/Abschlussbericht/Final-Report-COMPOSITES-EUROPE-2018-the-Lightweight-Path-to-Success/54/n300/

T.C. Ticaret Bakanlığı, fuar için teşvik sağlamaktadır.

Fuar için başvuruları alıyoruz.

Fuar ile ilgili daha detaylı bilgilere vermiş olduğum linkten ve ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Composites Europe: www.composites-europe.com

Foam Expo Europe: www.foam-expo.eu

Yardımcı olabileceğim bir konu varsa, size destek olmaktan mutluluk duyarım.
İyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

A.Sertaç ÖZMANSUR

Uluslararası Satış Yöneticisi

Reed Exhibitions Ltd. – Uluslararası Satış Grubu

—————————————————-

Cep: +90 530 463 4777

Tel: +90 212 867 1243

Email: sertacozmansur@reedtuyap.com.tr

Web: www.reedexpo.com

—————————————————-

Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Büyükçekmece, İstanbul

34500

Türkiye