İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


CNR Expo Haftalık Haber Bülteni

Aralık 24, 2019
Sunu1-5-1200x675.jpg

CNR Expo haftalık haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

Dünyanın En Büyük Mobilya Fuarı
21 Ocak’ta Açılıyor
Dünyanın en büyük mobilya fuarı CNR İMOB, 2020’nin de en geniş ticaret pazarı olarak, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından organize edilecek. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarda ev mobilyalarından iç mekân tasarımlarına, çocuk odalarından konforlu ofis mobilyalarına kadar, mobilyanın en seçkin binlerce yeni ürünü sergilenecek.
Mobilya alıcıları, klasik ve modern mobilyada Ar-Ge ve tasarımın ön plana çıktığı CNR İMOB Fuarı’nda birbirinden şık ve yenilikçi ürünleri aynı çatı altında inceleme fırsatı yakalayarak ürünler arasında karşılaştırma yapıp, uzun soluklu ve kârlı ticaret anlaşmaları gerçekleştirebilecek.
Detaylı Bilgi
KISA


Türk Eximbank Marka Kredi Desteğini Artırıyor

Türk Eximbank, marka kredisini azami 3 yıl geri ödemesiz, toplamda 10 yıla varan vadelerde, yurt dışından marka ve marka ile ilgili tesis almak isteyen firmalara sunmaya başladı. Kredinin faiz oranı ise Türk Eximbank Euribor+2,75 olarak belirledi.

KISA


Afrika’da Lojistik Merkezleri Kuruluyor

Ticaret Bakanı Pekcan Afrika ile İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Hedeflenen noktalarda Türk Ticaret Merkezleri oluşturuyoruz ama ondan da önemlisi, Afrika’nın bir kaç ülkesinde lojistik merkezi kurmamız lazım ve bunun çalışmalarına başladık.” dedi.

KISA


Konut satışlarında büyük artış!

Kasım’da konut satışları, bankalar tarafından düşürülen konut kredisi faizleri, KDV ve tapu harcı indirimi ile mevduat faizlerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle yüzde 54,4 arttı. Düşen kredi faizlerinin etkisiyle de banka kredili satış yüzde 725 yükseldi.

Asansör Sektörüne
Devlet Desteği
Ticaret Bakanlığı’nın 2020 yılında “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar” kapsamında destekleyeceği fuarlar açıklandı. Bu karar doğrultusunda CNR Avrasya Asansör Fuarı, 2020 yılının İstanbul’daki tek uluslararası asansör, yürüyen merdiven ve teknoloji fuarı olarak Ticaret Bakanlığı’nın tam desteğini aldı.

Destek kapsamında Bakanlıkça alınan kararın uygulama usul ve esaslarındaki yükümlülükleri yerine getiren CNR Avrasya Asansör Fuarı’nın katılımcıları yer kirası ve stant maliyetleri için ödenen fatura tutarının 76.000 TL’ye kadar olan kısmının %50’sini geri alabilecekler.

Detaylı Bilgi
2020 Fuarlarına Verilecek Devlet Destekleri Açıklandı
Lider fuarcılık şirketi CNR Holding tarafından hayata geçirilen fuarların büyük bir kısmı Ticaret Bakanlığı’nın desteğini aldı. Başta dünyanın en büyük mobilya fuarı CNR İMOB olmak üzere, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde organize edilecek olan UNICERA, AYMOD, İDEX, EVTEKS, AYSAF, CNR FOOD İSTANBUL, HOSTECH by TUSID ve CNR AVRASYA ASANSÖR fuarları, 2020 yılında Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenecek.
Bakanlığın “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenen CNR fuarları, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, rekabet şartlarının görülmesi, rakiplerin tanınması ve yeni iş bağlantılarının kurulması açısından önemini daha da artırdı.
Detaylı Bilgi
Kapılar Yeni Rekorlar İçin Açılacak
Banyo, mutfak ve seramik ürün gruplarını bir araya getiren, Türkiye’nin marka değeri en yüksek fuarı UNICERA, 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında, her zamanki adresi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergileneceği UNICERA Fuarı, sektöre yön veren 1.000’in üzerinde uluslararası markanın yeni ürün ve hizmetlerine ev sahipliği yapacak.
Detaylı Bilgi
K+ Fuarı Binlerce Ziyaretçiyi Karşılıyor
Türk kauçuk ve plastik sektörünün en güçlü ticaret platformu olmak için organize edilen K+ Kauçuk ve Plastik Fuarı’nın yurt içi ve dışı tanıtımları devam ediyor. İlk tanıtımları, Pekin ve Düsseldorf’ta binlerce potansiyel alıcıya ulaşan K+ Kauçuk ve Plastik Fuarı’nın tanıtımları bu defa yurt içinde yapıldı.
Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlarında yapılan tanıtım çalışmaları, aralık ayı boyunca devam edecek. K+ Fuarı için CNR Holding tarafından giydirilen reklam alanları, havalimanından yolculuk yapan binlerce potansiyel ziyaretçiyi karşılıyor.
Detaylı Bilgi
Üyelikten ayrılmak için **tıklayınız**