İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


CNR Expo Haber Haftalık Bülten

Aralık 31, 2019
Sunu1-5-1200x675.jpg

CNR Expo 30 Aralık 2019 tarihli haftalık haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

CNR’den Yılda 5 Milyar Dolarlık Hizmet İhracatı
Birçok sektör için dünyanın en büyük fuarlarını organize eden CNR Holding, Türk fuarcılığındaki liderliğini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Sektörlerin ihracatına %25’in üzerinde destek sağlayan CNR Holding 17 grup şirketi ile “Bacasız Sanayi” olarak nitelendirilen fuar endüstrisine pozitif güç kazandırmasının yanında 5 kıtadan üreticileri, alıcı firmaları, distribütörleri ve tedarikçileri bir araya getiriyor.
Düzenlediği fuarlar aracılığı ile İstanbul’u her yıl 3 milyona yakın iş insanının ziyaret etmesini sağlayan CNR Holding sayesinde, turizm, tanıtım, ulaşım ve yeme içme gibi sektörler, yıllık 5 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştiriyor.
Detaylı Bilgi
Ekonomi İMOB ile Dış Ticaret Fazlası Verecek
Ülke ekonomisinin en büyük destekçilerinden mobilya sanayi, 21 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 16’ncı kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Her yıl ocak ayında düzenlenen ve gerçekleşen ihracat anlaşmaları sayesinde Türk mobilya sanayine dış ticaret fazlası verdiren fuar, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenleniyor.
750’nin üzerinde firmanın binlerce ürününü sergileyeceği fuarın, 150 bin metrekarelik alanda 50 bini yabancı, 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. 500 milyar dolara ulaşan dünya mobilya pazarı, 1 trilyon dolara koşan global ticaretini fuar ile birlikte yeni ufuklara taşıyacak
Detaylı Bilgi
Show 22 Şubat’ta Başlıyor
Türk denizciliğinin gelişimi ve tanıtımının yanında ticareti için de çok önemli sorumlulukları olan CNR Avrasya Boat Show’un kapıları 22 Şubat‘ta açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen CNR Avrasya Boat Show CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve DENTUR tarafından organize ediliyor.
Dünya denizcilik sektörünün en büyük iki fuarından biri olan CNR Avrasya Boat Show, sınıflarının en iyisi yat markalarının Dünya ve Türkiye tanıtımlarına ev sahipliği yapacak
Detaylı Bilgi
Hizmet İhracatı 10 Ayda 28 Milyar Dolar Fazla Verdi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Hizmet ihracatında 2019 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 22 artışla 28 milyar dolar hizmet ticareti fazlası vermiş bulunmaktayız.” dedi.

“Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Pekcan, küresel ekonomideki büyük dönüşüme ayak uyduran, rekabet gücünü artırıcı politikaları geliştirip uygulayabilen ülkelerin ticarette rekabetçi olabileceğini söyledi.

Kendilerinin de ülke olarak tüm politikaları bu bilinçle oluşturduklarını dile getiren Pekcan, yatırım, üretim, ihracata dayalı bir ekonomiye geçme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Detaylı Bilgi
EVTEKS’ten Tekstil Teknolojileri
Üreticilerine Büyük Fırsat
Dünyanın en büyük iki ev tekstili ve dekorasyonu fuarından biri olan EVTEKS – İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı bu yıl 26. kez kapılarını açıyor. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar 11 salon, 150 bin metrekare alanda organize edilecek. EVTEKS, bin 100’den fazla ev tekstili firmasını, 120 ülkeden, yerli ve yabancı 90 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşturacak.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi” kapsamında 2020 yılında da desteklediği EVTEKS’in bir salonu tamamen TEKSTİL MAKİNECİLERİ için ayrılacak. Avrupa, Asya, Orta ve Uzak Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Amerika’dan profesyonel ziyaretçileri misafir edecek olan bu özel alanın potansiyel müşteri kitlesini, fuarın diğer hollerinde ürün sergileyecek olan katılımcılar da oluşturuyor.

Detaylı Bilgi
Fuarlar Şehri Mersin!
Tekstilden gıdaya, mermerden mobilyaya, gayrimenkulden sağlığa kadar birçok alanda yıl içerisinde 50’nin üzerinde uluslararası ihtisas fuarları organize eden CNR Holding, Mersin fuarlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Başta T.C. Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; yerel yönetimlerden büyük destek gören CNR Holding, adeta bir fuar şehrine dönüştürdüğü Mersin’de 10 yılı aşkın bir süredir 10 binlerce markanın ürünlerini yerli ve yabancı 2 milyonu aşkın sektör profesyoneliyle buluşturdu.

Katılımcı ve uluslararası alıcıların ikili iş görüşmeleri sayesinde milyarlarca dolarlık iş bağlantılarının gerçekleştirildiği Mersin fuarları, önümüzdeki yıl da mevcut ve yeni fuarlarla katılımcı ve ziyaretçisine kazandırmaya devam edecek.

Detaylı Bilgi
Üyelikten ayrılmak için **tıklayınız**