İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


CNR Expo Haber Haftalık Bülten

Ocak 27, 2020
Sunu1-5-1200x675.jpg

27 Ocak 2020 tarihli CNR Expo Haber Haftalık Bülteni aşağıda yer almaktadır.

Yapay Zeka İlk Kez İMOB’da Kullanıldı
Türk fuarcılık sektörünün lider firması CNR Holding, doğru yatırımcıyı doğru alıcı ile buluşturmayı amaçlayan ikinci teknoloji yatırımı Data Yönetim Sistemi’ni fuarlarında kullanmaya başladı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Bu yıl itibariyle big data yönetim sistemini bir üst seviyeye taşıyoruz. Yeni uygulamamız yapay zeka destekli. ‘Data Yönetim Sistemi’ adını verdiğimiz model 2 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü. 30 milyon katılımcı ve ziyaretçiden oluşan datamızın analiz edilerek kullanıldığı ‘Data Yönetim Sistemi’nin ilk uygulamasını dünyanın en büyük mobilya fuarı CNR İMOB ‘da hayata geçirdik.” dedi.
CNR’ın Türk fuarcılık sektörünün dünya normlarına uygun olarak gelişmesine öncülük ettiğini belirten Ceyda Erem, bu doğrultuda son yıllarda Ar-Ge ve inovasyona dayalı yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade etti. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yeni ihtisas fuarları ile sektörlere destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren Ceyda Erem, “Teknoloji bütün sektörleri etkisi altına almış durumda. Fuarcılık endüstrisi de bundan nasibini alıyor. Biz bunu çok önceden fark eden bir şirketiz. Teknolojiye yönelik yatırımlarımız 5 yıl öncesine dayanıyor. Bu yatırımlarımız neticesinde artık katılımcı odaklı fuarcılıktan alıcı odaklı fuarcılığa geçiyoruz. Yapay zeka destekli “Data Yönetim Sistemi”miz fuarımıza gelecek ulusal ve uluslararası alıcılara uygun katılımcıları belirleyerek onları bir araya getireceğimiz yeni bir dönemi başlatıyor” dedi.
Detaylı Bilgi
Doğa Sana Sesleniyor!
Türkiye’nin en doğa sever fuarı Camp & Caravan İstanbul, 21 Şubat’ta, deniz severlerin her yıl sabırsızlıkla beklediği CNR Avrasya Boat Show’la eş zamanlı olarak açılıyor. Gezinti karavanı, yürüyen evler, yeni sezon çadırlar ile görmeden geçemeyeceğiniz ve bir sonraki maceranızda ihtiyacınız olacak en son aksesuarların görücüye çıktığı Avrasya’nın en büyük fuarı, 2020 yılında yaşayacağınız maceralarınız için ilham kaynağı olacak.
Şimdi, özel konuklar ve sektörel uzmanlar eşliğinde Camp & Caravan İstanbul’un aile aktivitelerinden ÜCRETSİZ faydalanma ve muhteşem doğa hayatının tadını çıkarma zamanı!
Detaylı Bilgi
Türkiye’nin Geleceği Yenilenebilir Enerjide
Uluslararası Enerji Ajansı ülkelere göre yenilenebilir enerji kapasite raporunu açıkladı. Bu açıklamaya göre Türkiye’nin 2019-2024 yılları arasında yapacağı yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın yaklaşık %75’ini güneş ve rüzgâr enerjisi oluşturacak. Özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji ve sıfır atık konularında büyük ilerlemeler kat eden Türkiye, güneş ve rüzgâr enerjisi ile ilgili proje ve organizasyonlara da ağırlık veriyor. Bu organizasyonlardan biri olan ve Türkiye’nin 2019-2024 yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına büyük katkılar sağlayan ENTECH, Türk özel sektörünün çevre alanındaki en büyük projesi olarak ön plana çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve KOSGEB destekleri ile hayata geçirilen ENTECH, güneş ve rüzâr enerji sektörünün yanı sıra katı ve sıvı atık teknolojileri, biyoenerji, geri dönüşüm sistemleri, kentsel çevre temizlik araçları gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalara, 10-12 Eylül 2020 tarihleri arasında ikinci kez ev sahipliği yapacak.
Detaylı Bilgi
Hayatı Deniz Olanlar Sea Talks’ta Anlatacak!
Mega yatlardan teknelere, yelkenlilerden şişme botlara kadar 3.500’ün üzerinde deniz aracının görücüye çıkarılacağı CNR Avrasya Boat Show, Sea Talks etkinliğiyle de fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekecek. Aralarında Edhem Dirvana, Sir Chay Blyth, Tahsin Ceylan, Ayşe Aslı Başak, Hülya Güler, Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Behzat Şahin’in de yer aldığı dünyaca ünlü isimler etkinlikte denizi, tutkularını ve yolculuklarını deniz severlerle paylaşacaklar.
CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı – CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat – 1 Mart 2020 tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Dünyanın merakla beklediği fuar, bu yıl Sea Talks etkinliği ile de katılımcıların dikkatini çekecek. Denizcilik sektörün her yönü ile ele alınacağı Sea Talks etkinliğinde dünyaca ünlü isimler kendi alanlarına ilişkin keyifli sunumlar yapacaklar.
Detaylı Bilgi
CNR Fashionist’te Geri Sayım Sürüyor
İstanbul, dünyanın en önemli metropollerinden biri olmasının yanı sıra Avrasya’nın da ticaret ve moda merkezi konumunda. Türkiye’nin ticaret hacminin %30’unun kaynağı olan ve 16 milyon nüfusuyla büyük bir alıcı potansiyeli sunan şehir, aynı zamanda Avrupa, Körfez Ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Asya ülkelerinden kolaylıkla ulaşılabilmesiyle bu bölgelerin gelinlik, abiye ve damatlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

CNR Fashionist, 2020’de de sektörün öncü isimlerini modanın ve ticaretin merkezi İstanbul’da bir araya getirerek yeni fikirler ve stillerle geleceğin trendlerini belirleyecek. Ticaret ve turizm açısından sunduğu cezbedici avantajlarla şehir, CNR Fashionist’in katılımcı ve ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatacak. Katılımcı ve ziyaretçiler fuar boyunca İstanbul’un en seçkin mekanlarında farklı lezzetleri tadabilecek, günlerini tarih, kültür ve eğlence ile renklendirip fuar ziyaretlerini kısa bir tatil tadında tamamlayabilecekler.

Detaylı Bilgi
Fuarlarda Devlet Destekleri ve Dünya Karşılaştırması
CNR Holding olarak sizler için bir araştırma yaptık; Türkiye ve dünyadaki gelişmiş ülkeler firmaları yurt dışında fuara katıldıklarında ne kadar destek alabiliyorlar konulu; detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
Bu konuda öne çıkan en önemli sonuç; Türkiye’yi fuarcılık merkezi yapmak için çabalanan bir ortamda; dünyada benzeri olmayan bir yurt dışı katılım desteği veriyoruz. Bu bütçelerin önemli bir bölümünün Türkiye’de yapılan fuarların gelişmesi, ziyaretçi heyetlerinin kalitesinin artırılması ve yurt içindeki fuarlarımızın dünyadaki tanıtımının yapılması için kullanılmasının ülkemizin fuarcılık geleceği için çok değerli olacağını düşünüyoruz.
Detaylı Bilgi
Üyelikten ayrılmak için **tıklayınız**