İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


CNR Expo Haber Haftalık Bülten 2 Mart

Mart 2, 2020
Sunu1-5-1200x675.jpg

CNR firmasının 2 Mart tarihli haftalık haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

60 Milyar Dolarlık Dev Pazar Açılıyor
Türkiye’nin marka değeri en yüksek fuarı Uluslararası UNICERA İstanbul 10 Mart’ta kapılarını açıyor. Sektöre yön veren lider ve ihracatçı markaların bir araya geleceği fuar, 14 Mart’a kadar, global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi‘nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 1.200’ün üzerinde uluslararası markayı, 130 ülkeden 100 binin üzerinde sektör alıcısı ile buluşturacak. 60 milyar dolarlık dünya seramik pazarını bir araya getirecek olan fuarda banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün görücüye çıkacak.
Detaylı Bilgi
CNR Holding Geleceğin En Büyük Pazarı
Afrika İçin Çalışıyor
Fuarcılık sektörünün lider firması CNR Holding, Türk ekonomisinin, 2050 yılında 6 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacak olan Afrika Pazarından alacağı payı artırmak için Ekim 2020’de Export Gateway to Africa Fuarı‘nı hayata geçirecek. Global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Export Gateway to Africa, öncelikle yapı ve yapı malzemeleri olmak üzere birçok önemli sektörde faaliyet gösteren firmaları, sadece Afrika’nın kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelecek yüzlerce alım heyeti ve binlerce satın almacı ile bir araya getirmeyi hedefliyor.

CNR Holding, Export Gateway to Africa Fuarı ile toplamda 24 Milyar USD’lik ticaret hacmine ulaştığımız Afrika’ya ihracatımızı ikiye katlayarak 50 Milyar USD seviyesine ulaştırmayı planlıyor. Fuar, Türkiye ekonomisi için dünyanın en yeni ve en büyük potansiyelini taşıyan Afrika’ya yeni ve etkin bir ihracat kapısı açacak.

Detaylı Bilgi
Tarım ve Hayvancılık Sektörü 15’inci Kez Mersin’de Buluşuyor
15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı 5 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Sektöre dair yeniliklerin görücüye çıkarılacağı fuarı 40 binin üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin en önemli tarım fuarlarından biri olan 15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, Mersin CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi’nde açık ve kapalı olmak üzere toplam 20.000 metrekarelik alanda düzenlenecek. Yerli ve yabancı 200’den fazla firmanın katılacağı fuarda tarım, seracılık ve hayvancılık sektörüne dair yeni teknolojiler, yeni yöntemler ve yeni ürünler görücüye çıkacak. Dünyanın dört bir yanından gelen firmaları binlerce çiftçi, ithalatçı ve bayi ile buluşturacak olan fuarın bölge, ülke ve kent ekonomisinin yanı sıra global ticaretin gelişmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Detaylı Bilgi
Dünya, Ağız ve Diş Sağlığı İçin İDEX’te Buluşacak
Türk ağız ve diş sağlığı endüstrisi için düzenlenen en büyük organizasyon İDEX İstanbul, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bu yıl, 9-12 Nisan tarihlerinde ağırlayacak. CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık ve DİŞSİAD tarafından hayata geçirilen fuarı 20 binin üzerinde uluslararası profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.
CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi‘nde düzenlenecek İDEX İstanbul’a Türkiye’nin hemen her ilinden, diş hekimleri, diş hekimliği fakülteleri ve ağız ve diş sağlığı merkezleri yöneticileri, diş teknisyenleri ve çok sayıda sektör profesyoneli gelecek.
Detaylı Bilgi
Dünya Ayakkabı Sekötörü Aymod’da Buluşacak
Ayakkabı sektörünün en prestijli ve önemli firmalarının yeni ürünleri ile katılacağı, Türk ve dünya ayakkabı modasına yön veren AYMOD’un kapıları, 1 Nisan’da, global ticaretin merkezi CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde 63. kez açılacak.
Büyük zincir mağazaların satın alma yetkilileri, distribütörler, toptancılar ve perakendecilerin yoğun ilgi göstereceği AYMOD – Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 60 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek.
Detaylı Bilgi
Ticaret Müşavirleri Artık “Bir Tık Uzaklıkta”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini ve “Müşavire Danışın” uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, iş dünyasının ticaret müşavir ve ataşelere sorularını, taleplerini bu sistem üzerinden ileterek hızlı bir şekilde yanıt alabileceklerini bildirdi.
Pekcan, Bakanlığın dış temsilcilik operasyonları çerçevesinde bugün itibarıyla 92 ülke 129 merkezde 162 ticaret müşaviri ve ataşesi ile hizmet verdiklerini belirterek, söz konusu sistem içerisinde geliştirdikleri “Müşavire Danışın” modülü ile ticaretin önündeki bir engelin daha ortadan kalkacağını ifade etti. Pekcan, şunları kaydetti:

“Hayata geçirdiğimiz ‘Müşavire Danışın’ uygulaması sayesinde iş dünyamızın ticaret müşavir ve ataşelerimizle iletişimini kolaylaştırmayı, etkinleştirmeyi amaçlıyoruz. İş dünyamızın yurt dışındaki ilk temas noktası Türkiye’den kilometrelerce uzaklıktaki ticaret müşavirlerimiz, bu uygulama ile dış ticaret erbabının ve yatırımcıların yurt dışı pazarlara ilişkin sorularını doğrudan sistem üzerinden yanıtlayabilecek.”

Detaylı Bilgi