İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


CNR Expo Haber Haftalık Bülten

Mart 30, 2020
Sunu1-5-1200x675.jpg

CNR Expo 30 mart 2020 tarihli haftalık haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

Horeca Dünyasının Ticaret Merkezi
HOSTECH by TUSİD
Hızlı gelişen ve teknolojik olarak birçok yeniliği barındıran Dünya horeca sektörü, 22 – 26 Eylül 2020 tarihleri arasında, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek HOSTECH by TUSİD Fuarı’nda 24’üncü kez bir araya gelecek.
İnovasyon alanına sürekli yatırım yapan Türk horeca sektörünün lider firmalarının yanı sıra dünyanın en önemli üreticilerinin yer alacağı fuar, kurumsal satın almacıların yanında yeni işletme sahibi olacaklar ve işletmesini yenileyecek tüm yatırımcıları ağırlayacak.
Detaylı Bilgi
Mermer Teknolojilerinin Tek Fuarı İçin
22 Ekim’i Bekleyin
Dünya mermer makine sanayinin ilk ve tek fuar organizasyonu CNR Marble Tech İstanbul, 22-25 Ekim 2020 tarihleri arasında ikinci kez kapılarını açacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan CNR Marble Tech İstanbul, hem metrekaresini, hem de uluslararası alıcı rakamını iki katına çıkaracak. Sektörün en büyük ticaret platformu olarak fark yaratan fuar, global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi‘nde organize edilecek.
Sektörün en seçkin firmalarının son teknoloji ürün ve hizmetlerinin, yerli ve yabancı alıcılarla buluşacağı CNR Marble Tech, üretim kapasitesi ve teknolojisiyle iç piyasanın ihtiyacını tamamen karşılayabilen Türk mermer makine sanayinin ihracat oranlarını da oldukça artıracak.
Detaylı Bilgi
Uykuya Dair Her Şey İçin Bedding World Geliyor
Yatak sanayine dair her türlü üretim yapan firmaların ve bu üretime tedarik sağlayan yan sanayi sektörünün artık çok özel bir fuarı var. 02-05 Eylül 2020 tarihleri arasında, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi‘nde organize edilecek Bedding World, A’dan Z’ye Türk yatak sanayini, on binlerce uluslararası alıcı ile bir araya getirecek. Sektör için şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı ticaret platformu olma özelliğini de taşıyan fuar, CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenecek.

AR-GE ve inovasyonla üretilen teknoloji harikası yataklardan üretim makinelerine, tekstil malzemelerinden aksesuar, hareketli mekanizma ve iskeletlere kadar yatağa ait her şeyin sergileneceği Beddin World, alanında Türkiye’nin tek ihtisas fuarı olarak sektörün uluslararası marka bilinirliğini de artıracak.

Detaylı Bilgi
Afrika Gıda İhtiyacının Büyük Bölümünü Türkiye’den Karşılayacak
Türk gıda ve içecek sektörünün en prestijli firmaları, Ekim 2020‘de, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde, 54 Afrika Ülkesinden gelecek satın almacılar ile ticaret için buluşacak. Öncelikle gıda ve içecek sektörleri olmak üzere birçok önemli sektörde faaliyet gösteren firmalar, CNR Holding tarafından düzenlenecek Export Gateway to Africa Fuarı‘nda, Afrika’nın kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelecek yüzlerce alım heyeti ve binlerce satın almacı ile bir araya gelecek.

Türk gıda ve içecek sanayi, Export Gateway to Africa Fuarı’nda, Afrika Kıtası ile yeni iş bağlantıları kurmak veya ihracat kapasitelerini daha da geliştirmek için ürün sergileyecek. Dünyanın en yeni ve en büyük ticaret potansiyelini taşıyan tüm Afrika Ülkelerini ağırlayacak olan fuar toplamda 24 milyar dolarlık ihracatımızı da iki katına çıkaracak.

Detaylı Bilgi
Ticaret Hiç Bu Kadar Güzel Olmamıştı!
Güzellik, sağlık ve bakım sektörünün en büyük ticaret platformu olarak fark yaratan CNR Beauty&Wellness Show İstanbul, 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi‘nde 3’üncü kez gerçekleşecek. Fuarda sektörün prestijli 500’den fazla markasının bakım ve güzellik, sağlık ürünleri ve ekipmanları, kozmetik, parfümeri ve SPA gibi birçok ürün ve ürün grubu sergilenecek.
Fuarı Türkiye’nin dört bir yanından güzellik salonu işletmecileri, yöneticiler, estetisyenler, hastane ve klinklerin dermatoloji birimi yöneticileri ziyaret edecek. Yeni teknoloji, cihaz, trendler ve medikal güzellik ürünlerini inceleme, test etme ve karşılaştırma fırsatı yakalayacak olan yurt içi alım heyetleri, fuarın ticari kapasitesini de oldukça artıracak.
Detaylı Bilgi
Bankalar Birliği’nden Ekonomi İçin Güç Birliği
Türkiye Katılım Bankaları Birliği bir dizi karar aldı. TKBB’den yapılan açıklamada, Birlik olarak Kovid-19 salgınının ülke ve ekonomiye olan etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler ve ekonomik paketlere destek verdikleri belirtildi.
Açıklamada, bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talep etmeleri halinde ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinin 1 aydan 12 aya kadar ötelenmesinin uygulamaya alındığı belirtildi.

Katılım bankalarının “Ekonomik İstikrar Kalkanı” önlemleri ve paketi doğrultusunda banka bazlı almış olduğu kararlara ilişkin detaylara bankaların internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada, yaşanılan bu sürecin, devletin aldığı/alacağı kararlara sıkı bir şekilde riayet edilerek aşılacağı bilinciyle hareket edildiği bildirildi.

Detaylı Bilgi