İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


CNR Expo Haber Haftalık Bülten

Mart 16, 2020
Sunu1-5-1200x675.jpg

CNR Expo 16 Mart 2020 tarihli haftalık haber bülteni aşağıda yer almaktadır.

54 Afrika Ülkesi Mobilyayı Türkiye’den Alacak
19 yıldır Türk mobilya sektörü için dünyanın en büyük fuarlarını düzenleyen CNR Holding, Türk ekonomisinin, 2050 yılında 6 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacak olan Afrika pazarından alacağı payı artırmak için Aralık 2020’de Export Gateway to Africa Fuar‘nı hayata geçirecek. Global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Export Gateway to Africa, öncelikle Türk mobilya sanayi olmak üzere birçok önemli sektörde faaliyet gösteren firmaları, sadece Afrika’nın kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelecek yüzlerce alım heyeti ve binlerce satın almacı ile bir araya getirmeyi hedefliyor.
Yıllık 24 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığımız Afrika ile yeni iş ilişkileri kurmak için organize edilen Export Gateway to Africa Fuarı’nın en büyük katılımcı profillerinden birini mobilya sanayi oluşturuyor. Türk mobilya sanayi, yıllık 5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren 54 Afrika ülkesine geçen yıl sadece 370 milyon dolarlık ihracat yapabildi. Bu rakam tüm Afrika kıtasının mobilya ithalatının sadece yüzde 7.4’üne karşılık geliyor. Export Gateway to Africa Fuarı’nın en büyük hedefi ise bu rakamı yüzde 20’ye çıkararak, tüm Afrika’ya her yıl 1 milyar doların üzerinde mobilya satışı gerçekleştirmek.
Detaylı Bilgi
Güzellik, Estetik ve Bakımın En Teknolojik Fuarı
Kozmetik, güzellik, sağlık, estetik ve bakım sektörlerinin en prestijli ticaret platformu CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’un tanıtım faaliyetleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Türkiye’nin en prestijli kozmetik, medikal estetik cihaz ve ekipmanları fuarı CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 10-13 Eylül 2020’de, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde organize edilecek.

CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, medikal estetik ve dermatoloji alanında faaliyet gösteren firmalara, güzellik salon sahiplerine, estetik cerrahlara, dermatologlara, estetisyenlere, güzellik uzmanlarına, sektörel kurumlara, meslek odalarına, derneklere ve akademisyenlere değer katmaya devam edecek.

Detaylı Bilgi
Sıfır Atık Forumu’nda Ödüllü Akademisyenler Konuşacak
Türkiye’nin Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı – Entech birbirinden değerli konuşmacıların yer alacağı Global Sıfır Atık Forumu ile eş zamanlı olarak hayata geçirilecek. Prof. Dr. Ali Sınağ‘ın “Temiz Üretim ve Endüstriyel Ekoloji” konulu söyleşisi gibi birçok konu başlığı sektörün Türkiye’de gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Forumu bürokratlar, akademisyenler, çevre dernekleri ve öğrenciler takip edecek.

ENTECH, Türkiye’nin en önemli analiz, arıtma, araştırma ve eğitim, atık, depolama, enerji, geri dönüşüm, hava kirliliği, su, temizlik ve yüzey çalışmaları alanlarından hizmet veren yüzlerce katılımcıyı, yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşturacak.

Detaylı Bilgi
İşinize En Büyük Hediye PROMOEXPO
Dünyanın en büyük 3 promosyon ve hediye fuarından biri PROMOEXPO, 8-11 Ekim 2020 tarihleri arasında, global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi‘nde kapılarını açacak. Fuarda Türkiye’nin promosyon ürünleri sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, üretici, satıcı, pazarlamacı ve baskıcıları ulusal ve uluslararası on binlerce tedarikçi ve distribütör ile iş bağlantıları kuracak.

Promosyon sektörünün uluslararası nitelikteki tek organizasyonu olan Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı – PROMOEXPO, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (Promotürk) iş birliğinde organize edilecek.

Detaylı Bilgi
Erkekler Yerinde Saydı, Kadın Girişimci 2 Kat Arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğini yaptığı etkinliğe 81 ilden gelen kadın girişimciler katıldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada kadın girişimci sayısının arttığını söyledi.
Hisarcıklıoglu şu istatistikleri paylaştı: “Kadınların iş gücüne katılma oranı, 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Toplam kadın girişimci sayımız 10 yıl önce sadece 77 bindi, 142 bine ulaştı, yani ikiye katladı. Oran olarak da yüzde 6’dan 10’a çıktı. Erkek girişimci sayısı 10 sene önce 2009´da 1 milyon 130 bindi, şimdi 1 milyon 120 bin, yani azalmış. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı.”
Detaylı Bilgi