Gorsel-Template-14-1200x675.jpg

Ekim 18, 2017

Technical Textile dergisinin 18 Ekim 2017 tarihli haftalık haber bültenini okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Gorsel-Template-15-1200x675.jpg

Ekim 18, 2017

Textile Media tarafından gönderilen “Global Transport Textile News” Ekim ayı aylık haber bültenini okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Gorsel-Template-8-1200x675.jpg

Ekim 18, 2017

Reinforced Plastics dergisinin 18 Ekim 2017 tarihli haftalık haber bültenini okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Gorsel-Template-11-1200x675.jpg

Ekim 16, 2017

2018 Composites Recycling Conference hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Gorsel-Template-10-1200x675.jpg

Ekim 16, 2017

BOYTEK Firması tarafından yayınlanan Kompozit Dünyası Dergisi’nin Eylül sayısını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Gorsel-Template-8-1200x675.jpg

Ekim 16, 2017

Reinforced Plastics Dergisinin 11 Ekim 2017 tarihli haftalık haber bültenini okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Gorsel-Template-3-1200x675.jpg

Ekim 16, 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazıda; gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının ortaya konulabilmesi amacıyla bir anket çalışması yapıldığı, cevapların gizli tutulacağı bildirilmekte ve anılan Bakanlığın web sayfasında Duyurular bölümünde yer alan ankete (https://www.gtb.gov.tr/duyurular/dis-paydas-memnuniyet-ve-sikayet-anketi) 15 Kasım 2017 tarihine kadar katılım sağlanması talep edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.

Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Ekim 16, 2017

Ekte takdim edilen Tebliğ’de, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun Tebliğ’in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde doldurulup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Gorsel-Template-18-1200x675.jpg

Ekim 16, 2017

Inside Composites Firmasının 12 Ekim 2017 tarihli haftalık haber bültenini okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Gorsel-Template-23-1200x675.jpg

Ekim 16, 2017

JEC World 2018 Fuarına erken kayıt ve ücretsiz giriş kartı almak için aşağıdaki linke tıklayınız.