Gorsel-Template-23-1200x675.jpg

Ağustos 20, 2019
1 Mayıs 2013 tarihinde, Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandı. Bu çerçevede  gerek hammadde gerekse de nihai ürün ithal eden şirketler Güney Kore menşeli malları düşük gümrük vergisi ile ithal ediyorlardı. Ancak Mayıs ayı başından bu yana, Güney Kore’den (STA kapsamında) ithalat yapan çeşitli firmalara, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce (menşe beyanı ve STA’daki şartlar arasındaki uyumsuzluk sebebiyle) ek vergiler ve cezaların kesilmekte olduğu bilgisi üyelerimizce tarafımıza iletildi.
30 mayıs 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığımızda yaptığımız görüşme ve 11 Temmuz 2019 tarihinde sizlerle paylaştığımız duyuruda Güney Kore menşeli olduğu konusunda şüphe olmayan ürünlere ceza uygulanmasının mağduriyetlere sebebiyet verdiğini ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki talebimizi ilettik.
Yine 18 Temmuz 2019 tarihinde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu yönetiminde, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve mağdur olan firmalarımızın da katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi toplantısında konuyu gündeme taşıyıp sorunu en üst düzeyde dile getirdik.
Bu çervede konu ile ilgili yaşanan son gelişmeleri ekte sizlerle paylaşıyoruz. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Risk Yönetimi, Tasviye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüklerinin yazışması sonucu gelinen noktada “Bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir.” hükmü çerçevesinde, menşe beyanının yukarıda belirtilen süre içerisinde sonradan da Güney Koreli ihracatçıya hazırlatılabileceği ve bunun ülkemiz yetkili makamlarınca kabul edileceği belirtilmiştir. Aynı şekilde “menşe beyanlarının menşe şahadetnamelerin üzerine yapıldığı” hallerde ise menşe beyanlarının kabul edilmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtilerek, her durumda gümrüklerin gerek görmesi halinde sonradan kontrol sürecine tabi tutabileceği belirtilmiştir.
Bu ve benzer sektör konularını yakından  takip etmeye devam edeceğimizi belirtir,  bu vesileyle başarılı çalışmalar dileriz.
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Ağustos 20, 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Vakfı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Taslağı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilmiştir.

Söz konusu Kanun Teklifine yönelik Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun formatta oluşturulacak görüşlerinizin 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine iletilmesini rica ederiz.

Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Ağustos 20, 2019

Institute of Composite Materials tarafından 17 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen AG-Biocomposites konulu toplantı hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Ağustos 20, 2019

Körfez Ticaret Odası (KTO), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen “Körfez Ticaret Odası Yaşam Boyu Gelişim Merkezi” adlı bir Teknik Destek Projesi kapsamında aşağıda listelenen 5 eğitimi düzenleyecektir. Eğitimlere katılım ücretsiz olup katılmak isteyenlerin ilgili online katılım bildirim formlarını doldurmaları gerekmektedir.

Eğitimlerin tarihleri, saatleri, yeri, eğitmenleri, başvuru saatleri

Eğitimin konusu Eğitimin tarihi Eğitimin saati Eğitimin yeri Eğitmen Online katılım bildirim formu
Sosyal Medya Reklam Kampanyaları nasıl yürütülür? Dijital Pazarlama Yöntemleri nelerdir? Güvenli Dijital Pazarlama süreci nasıl yönetilir? Örnek uygulamalar 27 Ağustos 2019, Salı 13.50 – 17.00 Körfez Ticaret Odası Eğitim Salonu (Ulaşım için: http://www.korfezto.org.tr/iletisim) Ersan Ertürk https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9_CgVdBNmSkuwiNRea90an0RjIGkYnorZQ5B24lUfZyK23w/viewform
Doğru işe doğru personel seçme yöntemleri nelerdir? Kişilik envanteri uygulaması ve analizi nasıl yapılır? Örnek uygulamalar 5 Eylül 2019, Perşembe 13.50 – 17.00 Dr. M. Naci Çuhacı https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScofaaHNvOPaLaTvfcfDbqB9doxo7sXP4ImySJnxNM7IdzD2g/viewform
Pazar araştırması nasıl yapılır? Yapmanın püf noktaları nelerdir? Pazar araştırması yapılırken en çok yapılan hatalar. Örnek uygulamalar 12 Eylül 2019, Perşembe 13.50 – 17.00 Cem Küçüktepepınar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwiF2tRajC15XOQpMOQFFZqqXC3u-D11oeEZ-hwoJWfAdEdQ/viewform
Müşteri kazanma ve tutundurma stratejileri nasıl hazırlanır? Stratejileri hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Örnek uygulamalar 19 Eylül 2019, Perşembe 13.50 – 17.00 Dr. M. Naci Çuhacı https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGryQnId5Z2zuhIHb2zaqOqmkLC1c16YoO4cvUxKO8f4pckQ/viewform
Duygusal zeka nedir ve nasıl geliştirilir? Duygusal zeka ile stres yönetimi, yöneticilik ve beden dili arasındaki ilişki nasıl sağlanır? Örnek uygulamalar 26 Eylül 2019, Perşembe 13.50 – 17.00 Dr. M. Naci Çuhacı https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_uuvL5WZEKglSzhY8LnvhUq77VudWxhKz0IyMBpjIccYdPA/viewform

Daha fazla bilgi ve katılım iptali bildirimleriniz için:

Beyza Sarı Soğukpınar

Tel: (262) 528 48 00 – 1118

e-posta: beyzasari@korfezto.org.tr