İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


CAMX 23-26 September Anaheim

Mayıs 17, 2019
Gorsel-Template-5-1200x675.jpg

23-26 Eylül 2019 tarihlerinde Anaheim’de düzenlenen CAMX hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

CAMX Connection Header
Why Attend CAMX Awards/ACE Schedule at a Glance Registration
Zero waste: Recycling prepreg, thermoplastic tape offal

One challenge to kitting prepreg fabrics or unidirectional (UD) tapes is figuring out what to do with trimmings that are too small or whose fibers are incorrectly aligned for reuse in another project. A new technology aims to increase the efficiency of thermoplastic tape offal recycling.

Read More
Composites One
ChemTrend
Shimadzu
Eastman
CAMX – Where We Form the Future of Composites and Advanced Materials 
Register today for the largest, most comprehensive composites and advanced materials event in North America for products, solutions, networking, and advanced industry thinking. With 8,000+ attendees and 550+ exhibitors from around the globe, CAMX delivers a unique experience and unrivaled opportunities for attendees from all backgrounds, roles and market segments.
Act Now
Your Opportunity to Receive Industry Recognition and Prestige                  
The flagship CAMX Award (sponsored by Ashland) recognizes innovations that have the potential to significantly impact composites and advanced materials. The CAMX Award will be awarded to two game-changing entries that reflect the depth and breadth of the CAMX theme: Combined Strength. Unsurpassed Innovation. Submit your innovation for consideration, by July 1.
Submit Your Innovation
See the CAMX Difference!
Take a look at who you’ll see at CAMX and how you fit in with CAMX by the numbers in the CAMX 2018 Post-Show Report. See more. Discover why 99% of attendees recommend CAMX. Check out the 2018 highlights to see what you missed.
View Video
Join the Competition at CAMX
Awards for Composites Excellence (ACE) (sponsored by Composites One), a prestigious composites industry competition, recognizes outstanding achievement and innovation in technology, manufacturing and product development. Submit your entry for the chance to win one of the six awards in three categories at CAMX. Categories include: Design, Manufacturing, and Market Growth. Submit your achievement for consideration by July 1.
Submit Your Achievement
Share your Hard Work on a Global Stage
CAMX invites the next generation of researchers, engineers and industry professionals to participate in this year’s CAMX Poster Session. Poster Session submissions can relate to any segment of the composites and advanced materials industry such as composites or advanced materials in construction, improvements in durability, fire resistance, energy production, sustainability, and more. Compete for the chance to present your winning Poster on the main stage on the CAMX show floor. Each Poster Session entry will receive one complimentary Show Sampler ticket and winning entries will be invited to attend the Closing Luncheon where they will be announced.
Enter Today
Showcase Your Company – Book Booth Space Now!
Join 8,000+ attendees and 550+ exhibitors from around the globe at CAMX – where business is done and new connections are made! Prime booth space is still available. Showcase your company’s cutting-edge applications, materials, technology and industry best practices at the largest industry event in North America. View the 2019 Exhibitor Prospectus and reserve your booth space today.
Reserve Booth Space
Custom Sponsorship Options Available for CAMX 2019
Make an impression among 8,000+ industry professionals and leaders designed to reflect the personality and style of your brand with custom sponsorship options. Sponsorships drive additional traffic to your booth, promote engagement and sales before, during, and after the show, and are tailored to meet any investment level and company goal.
Learn More
Spread Your School Spirit at CAMX
Make sure that your alma mater is represented at the CAMX University Pavilion! CAMX provides complimentary exhibit space to colleges and universities with engineering and technical training programs. Furniture packages are available at an additional fee. Additionally, CAMX provides support and opportunities for students, including contests, discounted registration, exclusive networking opportunities, and more. Reserve booth space in the University Pavilion today.
Learn More
People are Talking About CAMX
“Meeting different companies on the show floor that helped give me insight into how I can use composites for my company.” – Dan’l Anselmo; Hoyt

“CAMX is always a great event for networking and meeting companies that want to do business and collaborate.” – Gemma Smith; Fluency Marketing

Join the CAMX social media communities to receive updates on speakers, exhibiting companies, session topics, product displays and demonstrations, as well as technology and innovation. Plus, watch videos, crowdsource your questions, and network with fellow attendees.
facebook twitter LinkedIn YouTube
www.theCAMX.org / ACMA tel: +1 703.525.0511 / SAMPE tel +1 626.521.9460
This message is brought to you as a valued subscriber of CAMX. Occasionally we send our subscribers special email offers from our partners. If you prefer not to receive emails, please click on the link provided here: Unsubscribe