İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Büyüme Aşamasındaki Girişimler Hakkında

Ocak 11, 2019
Görsel-Template-7-1200x675.jpg

Endeavor Türkiye tarafından İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye işbirliği ile yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı’nın son başvuru tarihi 20 Ocak 2019’a uzatılmıştır. ScaleUp Programı, Startup hızlandırma programlarından farklı olarak, ürün ve hizmetleri pazarda müşterileri tarafından talep gören ve gelirleri katlanarak büyümeye başlamış girişimlere yöneliktir. 2019 yılı içerisinde program, Scaleup aşamasındaki girişimler için özel olarak hazırlanmış içerikleriyle girişimlerin globalleşme ve ölçeklenerek büyüme hedefine erişmesini hızlandırmayı amaçlamaktadır. ScaleUp Hızlandırma Programına 6’şar ay sürecek iki dönemde toplam 40 girişim kabul edilecektir. Şubat 2019’da başlayacak ilk dönemde 20 Girişim kabul edilecektir. Programa başvuru ve katılım ücretsizdir.

Son başvuru tarihi: 20 Ocak 2019, Pazar

İnternet sitesi: http://scaleup.endeavor.org.tr

Online başvuru formu: http://scaleup.endeavor.org.tr/basvur/

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan Girişimler:

 • En az bir sene önce kurulmuş olmak
 • Yıllık en az 250.000 TL ciroya sahip olmak
 • Ürün ve hizmetleri ile aktif faaliyet yürütmek

Not: Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmamaktadır.

Öncelikli alanlar:

 • Veri Analitiği
 • Pazarlama ve Reklam Teknolojileri
 • Finansal Teknolojiler
 • Hizmet Yazılımı Uygulamaları ve Online Pazaryeri
 • Temiz Teknolojiler
 • Biyoteknolojiler, Tarım ve Gıda Teknolojileri

ScaleUp programına katılımın sağlayacağı imkanlar:

Kapsam Açıklama
Strateji ve İş Geliştirme Destekleri CEO Eğitimleri Program boyunca girişimlerin kurucu ve CEOlarına yönelik strateji odaklı verilecek eğitim ve atölye çalışmaları
Departman Yöneticileri Eğitimleri Alanlarında uzman eğitmenler tarafından scaleup girişimlere özel olarak kurgulanmış alan üst düzey yönetici eğitimleri
CEO Forumları Eğitim ve atölyelerde ele alınan konular hakkında CEOların karşılıklı deneyimlerini paylaşabildiği ve birlikte iş geliştirme fırsatları yakalayabilecekleri, kapalı P2P forumlar
Mentörlük Destekleri Girişimlerin, ihtiyaç duyduğu alanlarda, hızlı büyüme ve uluslararası kimlik kazanmalarına yönelik aylık mentörlük seansları
Globalleşme Destekleri Endeavor USP Etkinliğine Katılım Program katılımcıları arasından seçilecek ve global açılıma hazır 8 ScaleUp girişime, 2019 ve 2020 yıllarında düzenlendiği ülkede Endeavor Uluslararası Seçim Paneline (her yıl farklı ülkelerde düzenlenen, tüm dünyadan ülke adayı ScaleUp girişimciler, mentörler, bölgedeki potansiyel ortaklar, yatırımcılar ve özel sektörden katılımcıların yer aldığı Endeavor seçim sürecinin son ayağı) katılım imkanı
İhracat ve Globalleşme Semineri Her bir program dönemi sonunda uluslararası pazarlara açılma ve ihracata yönelik kamu destekleri ve stratejik bilgilendirme toplantıları
İhracat ve Globalleşme Yol Haritası Program katılımcıları arasından seçilecek ve global açılıma hazır 10 ScaleUp girişime yönelik hazırlanacak özet çalışma

Başvuru ve program uygulama süreci:

 • Son başvuru tarihi: 20 Ocak 2019
 • Seçim süreci: Ocak – Şubat 2019
 • ScaleUp İş Geliştirme Destekleri: Şubat – Haziran 2019
 • ScaleUp Globalleşme Destekleri: Temmuz 2019
 • Endeavor Uluslararası Seçim Paneli: Ağustos 2019 – Mart 2020

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (212) 287 39 70

e-posta: info@endeavor.org.tr