İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Building Roads From Plastic Waste in India

Mart 21, 2018
Görsel-Template-14-1200x675.jpg

Hindistan’da plastik atıklardan yol yapımı hakkında bilgi almak için aşağıdaki yazıyı okuyunuz.

Building roads from plastic waste in India

The Indian government announced in October an investment of 6.9 trillion rupees ($11b) to build 83,677km of roads over the next five years

Image Credit: WEF
A chemistry professor in India has found an innovative way of dealing with plastic pollution, by turning them into roads, which are tougher than regular asphalt roads.

Dubai: Have you heard of plastic roads? Or do you know only pre-millennial, 20th-century road technology.

A new road building technique for the 21st century is advancing fast in India today.

More than 33,796 km of roads in India are plastic roads, according to a World Economic Forum report. A new report, however, states that the actual length of Indian roads using the innovative, home-grown technique runs for more than 100,000km as of October.

Using recycled plastic to build roads not only curbs pollution but also creates jobs, said experts. And there’s more to it.

India’s plastic roads made from recycled materials are not only greener, but are also stronger and maintenance-free — they could last about three times as long as conventional road structures, according to new research.

Under the government’s massive plastic recycling programme, waste pickers collect plastic litter which are shredded in machines subsidised by the Indian government.

Then they sell it to road builders.

According to a World Economic Forum (WEF)  report, plastic can make roads more durable against extreme weather — floods and extreme heat.

The Indian plastic roads solution is apart from a European road building technology using recycled plastic.

VolkerWessels, a construction services firm headquartered in Hollad, also wants to roll out plastic roads. Their idea involves recycling plastic waste into lightweight, prefabricated modules with hollow interiors that can be fitted with cables and plastic pipes and allow excess water to drain.

Because the pre-fabricated units will be easy to transport, assemble and maintain, and the lighter weight, it also means the ground will be less prone to subsidence. The firm believes that dues to it light weight and modular installation, the roads could be built to last three times longer.

Anne Koudstaal and Simon Jorritsma, inventors of PlasticRoad, said they expect to have a first prototype completed by year-end 2017.

How it works

Plastic waste — mostly water or soda bottles — are first sorted. After sorting, the material is cleaned, dried, and shredded.

The shredded plastic is mixed and melted at around 170°C. Hot bitumen is then added and mixed with the melted plastic.

After mixing the mixture is laid as one would with regular asphalt concrete.

Latest reports show that India has already built more than 100,000km of roads using plastic waste, which are proven to be tougher than traditional asphalt roads.

Now, Indian’s home-grown and affordable road technology that salvages plastic waste could be used in a massive road rebuilding underway, analysts said.

India has the world’s second-largest road network — but also one of the highest numbers of road accidents globally. Official data recorded more than 150,000 deaths from about 500,000 accidents last year.

Nearly a tenth of those deaths were caused by accidents involving potholes, which are a common feature of Indian roads.

In October, the Indian government announced an investment of 6.9 trillion rupees ($11 billion) to build 83,677km of roads over the next five years.

Home-grown, tested technology

Now, calls are growing for public works authorities to build roads with a tested technology using plastic waste, which reduces costs and makes roads more durable and thus safer.

The Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA) is putting plastic waste to good use — by crushing and mixing with with asphalt to pave roads.

“Plastic roads will not only withstand future monsoon damage but will also solve the problem of disposing of non-recyclable plastic,” said Isher Judge Ahluwalia, former head of a government committee on urban infrastructure.

Each kilometre of a single-lane tar road can consume one tonne of plastic waste, and the plastic can double or even triple the life of the road, said the economist in a paper published in October with Almitra Patel, a solid waste management expert.

India produces about 15,000 tonnes of plastic waste daily, of which about 9,000 tonnes is recycled.

The remainder clutters landfills and clogs drains, and is blamed for urban flooding.

Chemistry

A technology developed by Rajagopalan Vasudevan, a chemistry professor at Thiagarajar College of Engineering in the southern city of Madurai, uses finely-shredded plastic waste that is added to heated bitumen.

This mix is poured over stones.

The plastic waste can include anything from sweet wrappers to shopping bags. The mix cuts the quantity of bitumen required by 10 per cent, Vasudevan said.

He developed the technology in 2002 and first built a plastic road in his college before approaching state officials.

“We spend so much on building roads that develop potholes and need rebuilding in no time,” Vasudevan told the Thomson Reuters Foundation.

“The road I built is still intact — there are no potholes, no cracks. That is proof of its strength and durability, plus it uses waste plastic that otherwise litters streets and rivers.”

At least 11 states, including Vasudevan’s home state of Tamil Nadu, have used the technology to build more than 100,000km of roads, he said.

One student took the technology back to Bhutan.

Mandatory 

In 2015, the Indian government made it mandatory to use waste plastic in building most highways.

But some states have been slow to embrace the technology, citing difficulties in segregating the plastic and bringing contractors on board.

The new infrastructure commitment gives fresh impetus, Vasudevan said.

“We are going to be generating waste plastic, and we are going to be building roads for the foreseeable future,” he said.

“Why not use the method that does away with plastic waste and makes the roads cheaper, durable and safer?”