İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Bağdat’a Yönelik İş Heyeti Programı

Mayıs 15, 2019
Görsel-Template-1-1200x675.jpg
T.C. Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN başkanlığında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ile 19 – 21 Haziran 2019 tarihleri arasında Irak’ın başkenti Bağdat’a yönelik bir iş heyeti düzenlenecek olup söz konusu organizasyonda iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek iş heyetine aşağıda listelenen sektörler başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir. Kişi başı katılım ücreti bilahare bildirilecektir.

Katılım bildirimleri için son tarih: 21 Mayıs 2019, Salı (mesai bitimi)

Duyuru: http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-irak-ticaret-heyeti.html

Online katılım bildirim formu: https://bit.ly/2PMYdxX

Ziyaret tarihleri 19 – 21 Haziran 2019
Odak sektörler
 • Otomotiv
 • Makine
 • Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
 • Gemi ve Yat
 • Kağıt ve Orman Ürünleri
 • Mobilya
 • Mücevher
 • Zeytin ve Zeytinyağı
 • Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
 • Süs Bitkileri
 • Fındık
Program 19 Haziran 2019, Çarşamba 19.30 – 20.00 İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Buluşma
21.55 İstanbul (IST) – Bağdat (BGW) Uçuşu (TK302) Uçuş Süresi: 3s
20 Haziran 2019, Perşembe 00.55 Bağdat Uluslararası Havalimanı’na Varış (Türkiye ile saat farkı bulunmamaktadır.)
01.30 – 02.00 Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndan Otele Transfer ve Check-in
06.30 – 09.30 Otelde Kahvaltı ve Otel’den Check-Out
09.30 – 10.00 Türkiye-Irak İş Forumu ve İkili Görüşmeler için Kayıt
10.00 – 11.00 Açılış Konuşmaları

 • Sn. …, Irak Ticaret Odaları Federasyonu
 • Sn. Emin Taha, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı
 • Sn. Nail Olpak, DEİK Başkanı
 • Sn. İsmail Gülle, TİM Başkanı
 • Sn. Muhammed Hashim Al-Ani, Irak Ticaret Bakanı
 • Sn. Ruhsar Pekcan, T.C. Ticaret Bakanı
11.00 – 11.15 Çay-Kahve Arası
11.15 – 13.00 İkili İş Görüşmeleri (B2B, B2G)
13.00 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 18.30 İkili İş Görüşmeleri (B2B, B2G)
20.00 – 21.30 Heyet Akşam Yemeği
22.00 – 23.30 Bağdat Havalimanı’na Hareket ve Havalimanı’na Varış
21 Haziran 2019, Cuma 02.25 – 05.35 Bağdat (BGW) – İstanbul (IST) Uçuşu (TK303) Uçuş Süresi: 3s10d
05.35 İstanbul Havalimanı’na Varış
Katılım ücreti Kişi başı katılım ücreti bilahare bildirilecektir.
Ücrete tabi giderler:

 • İkili iş görüşmeleri (B2B)
  • Katılımcıların, görüşmek istedikleri firmalara/kurumlara ilişkin bilgileri paylaşması durumunda bu firmalarla/kurumlarla temasa geçilerek firmalar/kurumlar görüşmelere davet edilecektir.
 • THY ile gidiş dönüş uçak bileti (ekonomi sınıfı)
  • Dileyen katılımcılar, ücret farkı olmaksızın ve THY’nin yer durumunun uygunluğu çerçevesinde, konaklamaları ve transferleri kendilerine ait olmak üzere geç dönüş talep edebilir.
 • Otel konaklaması (1 gece oda + Kahvaltı)
 • Etkinlik günü öğle yemeği ve Heyet Akşam Yemeği
 • Transferler (Havalimanı – Otel – Havalimanı)
 • İkili İş görüşmelerinde tercümanlık hizmeti
Hesap bilgileri:

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi
 • Vakıfbank Güneşli Ticari Şube (Şube kodu: 1248)
 • IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Abdullah Keskin

Tel (1): (212) 454 04 87

e-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr

Yiğit Tufan Eser

Tel (1): (212) 454 03 85

e-posta: yigiteser@tim.org.tr