İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


B2B TREN 2019 Yansanayi İhracat Zirvesi

Mart 26, 2019
Görsel-Template-9-1200x675.jpg

9 Nisan 2019 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan B2B TREN Yansanayi İhracat Zirvesi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SATIŞ VE İHRACAT DEPARTMANI DİKKATİNE !

B2B TRAIN 2019

RUSYA & BÜYÜK TREN ÜRETİCİLERİ İHRACAT ZİRVESİ

9 Nisan 2019 tarihinde İzmir’de  “ 2.Uluslararası B2B Tren İhracat Zirvesi”  düzenlenmektedir. Rusya ve Büyük Tren üreticilerinin Satınalma yetkilileri/Üst düzey temsilcileri Türkiye’ye gelerek, Zirve kapsamında Türkiye’den katılacak olan  Yan Sanayi firmaları ile bire bir Satınalma görüşmeleri gerçekleştireceklerdir.

Organizasyon kapsamında İzmir’de Satınalma görüşmeleri gerçekleştirecek firmaların bilgileri aşağıda verilmektedir.

JSC TRANSMASH HOLDING / RUSYA              

Katılımcı : Satinalma Müdurü

2002 yılında kurulmuştur. Merkezi Moskova’dadır. Rusya’nın en büyük lokomotif ve tren ekipmanları üreticisidir. Loco Tech ile birleşmesinin ardından Tren sektöründe dünyanın 4.büyük firması olmuştur.Breakers Investments B.V ‘ ye aittir. 2017 yılı geliri 2,67 milyar $’dır. 53.000’den fazla çalışanı vardır.Bombardier, Knorr-Bremse, Alstom, Siemens, TMH-Argentina ile joint-venture anlaşmaları vardır.

Ürettiği araçlar :

Elektrikli Lokomotif , Diesel Lokomotif , Yolcu lokomotifi, Metro, Tramvay, Demiryolu otobüsü, Mal taşıma vagonu ve lokomotifi, Motor üretimi.

Rusya’da 14 fabrikası, Almanya’da 1 fabrikası vardır. Arjantin’de yatırımları bulunmaktadır.

Rusya’da bulunan fabrikalarının isimleri : 

Novocherkassk Electric Locomotive Plant , Bryansk Engineering Plant , Kolomensky Plant, Demikhovsky Machine-building Plant , Kolomensky Zavod , Metrovagonmach , Penzadieselmash , Bezhitsa Steel Foundry, Oktyabrsky Electric Railway Car Repair Plant , Tsentrosvarmash , Transconverter , KMT Industrial group , Tverskoy Vagonostroitelniy Zavod (TVZ) ve Velnii.

Üretim ve satış yaptığı ülkeler :

Ürünleri dünya geneline satılmış ve yolcularca kullanılmaktadır. Lokomotifler, Finlandiya, Polonya, Çin ve Guinea’da kullanılmaktadır. Ürettiği Metro araçları, 11 ülkede 19 şehirde her gün 16 milyon insan tarafından kullanılmaktadır..  Büyük müşterileri Rusya, Bulgaristan, Belarus, Mısır, Sırbistan, Kazakistan ve Ukrayna’da bulunmaktadır. “ Russian Railways “ en büyük müşterisidir

Web sitesi :  www.tmholding.ru


GREENBRIER / ABD

Katılımcı : Vice President

1981 yılında kurulmuştur. Merkezi, Amerika’da Oregan’dadır. Dünyanın en büyük üreticilerindendir. 2018 yılı geliri 2,5 milyar USD’dir. Avrupa, Kanada, Amerika ve Kanada’da çalışan yaklaşık 14.000 personeli vardır.

Ürünleri:  Lokomotif, Demiryolu araçları ve Gemi üretimi.

Fabrikalarının bulunduğu ülkeler :

Amerika (Oregan), Polonya (Hortolândia), Brezilya, Türkiye(Adana), Meksika(Monclova, Ciudad Sahagún, Tlaxcala) ve Romanya (Arad, Caracal, and Drobeta-Turnu Severin).

Bombardier, Grupo Industrial Monclova, Amsted-Maxion Hortolândia, Astra Rail ile joint-venture olarak çalışmaları vardır.

Dünya çapında yer alan kuruluşları :

 • Greenbrier Marine
 • Greenbrier Gunderson
 • Greenbrier Maxion
 • Greenbrier Europe
 • Greenbrier Rail Services (GRS)
 • Greenbrier Leasing Company, LLC

Websitesi:  www.gbrx.com


STM HOLDING – KALUGAPUTMASH / Rusya

Katılımcı : Satinalma Müdurü

STM Holding 2007 yılında kurulmuştur. Merkezi Moskova ve Ekaterinburg’dadır. STM Holding bünyesinde 22.000 kişi çalışmaktadır.

Ürettiği ürünler : 

Elektrikli lokomotif, Diesel lokomotif, Lokomotif bakım ve onarımı, Diesel motor üretimi .

KALUGAPUTMASH

Rusya’nın en büyük Demiryolu aracı bakım merkezlerindendir. 1874 yılında kurulmuştur. 2014 yılında STM Holding bünyesine alınmıştır. 1925 kişi çalışmaktadır. Merkezi Kaluga’dadır.

Çoğunlukla “Rus Demiryolları-Russian Railways “ için çalışmaktadır.  Ayrıca, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Belarus, Hindistan, Libya, Pakistan ve Sırbistan’da müşterileri vardır.

Yıllık geliri, 2.8 milyon USD’dir.

Kalugaputmash’ın bağlı olduğu STM Holdingin bünyesinde olan diğer kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir.

Kalugaputmah ile yapacağınız B2B görüşmenin ardından, diğer kuruluşlarla da birlikte çalışma yolları açılmaktadır.

Ayrıca, bu kuruluşlar hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayarak PDF bilgi dökümanını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

LİNK :   https://sinaratm.ru/image/2018%2011%2001%20STM%20Presentation.pdf

 • STM Center of Innovative Development
 • Lyudinovo Diesel Locomotive Building Plant
 • Ural Locomotives
 • Ural Diesel-Motor Plant
 • ZVEZDA Research and Production Concern
 • STM-Service
 • SinaraPromTrans
 • Novosibirsk Electric Locomotive Repair Plant

Partner firmaları :

Siemens, Caf, Sk Skolkovo, Fev, Avl, Unimatic ve diğer.

Web sitesi:

www.kalugaputmash.ru

https://sinaratm.ru/about/enterprises/kalugaputmash/


DEMIHOVSKIY / Rusya

Katılımcı : Satinalma Müdurü

1935 yılında kurulmuştur. Tren üretiminde Rusya’da ön sıralara çıkmıştır. Rusya’da en büyük holdinglerden olan Transmash Holding’e bağlıdır. 20 farklı model tren üretmektedir. Rusya ve komşu ülkelere satış yapmaktadır.

( Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Ukrayna )  www.dmzavod.ru


REMPUTMASH / RUSYA 

Katılımcı : İş Geliştirme Müdürü

Rusya’nın en büyük üreticilerindendir. Rusya Demiryolları’nın stratejik partneridir. Modern Lokomotiv, vagon ve diğer tren yolu araçları üretmektedir. Yillik en az 500-600 milyon $ satış yapmaktadır. Tren üretimde, dünyada ilk 3’e girme hedefi vardır. Reputmash’ın 8 fabrikası vardır. Bu fabrikalar Kaluzhuskiy OAO, Vereshaginskiy PRMZ, Orenburgskiy PRMZ, Permskiy MPZ, Abdulskiy PRMZ, Yaroslavkiy VRZ, Sverlovskiy PRMZ ve Eksperementalniy’dir.

Rusya Demiryolları’na yedek parça tedariki de sağlamaktadır. Rusya Demiryolları trenlerinin bakım-onarımını da yapmaktadır. Tüm üretim modellerini görmek için tıklayınız. www.rempm.ru/en/products/putevyie-mashinyi/

B2B ORGANİZASYONU : Katılım ücreti: 2 200 TL + KDV

Dahil olan hizmetler:

 • B2B Görüşmeler
 • Tedarikçi Ürün sergisi
 • Tercümanlık
 • Coffee-break

Katılım ücreti, 2 kişilik firma katılım bedelidir.

Kayıt:

Katılım kontenjan ile sınırlıdır.

Kayıt için firmamızı arayabilir ya da aşağıda bulunan linkten kayıt formunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

KAYIT FORMU PDF

Kayıt formunu doldurarak firmamıza ilettiğinizde Organizasyon kaydınız alınmaktadır.

Yer : DoubleTree by Hilton Hotel Izmir Airport

Program:

10:00-15:30 B2B Görüşmeleri

Her bir görüşmeniz için yeterli zaman mevcuttur. Üreticilerle yapacağınız görüşmelerin tümü bir gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Sergi :

B2B görüşmelere ilave olarak, ürünlerinizi sergilemeniz için yer temini ücretsiz olarak yapılmaktadır. Yan Sanayi firmaları hem B2B görüşmeler yapabilir ve isteğe bağlı ürünlerini sergileyebilirler.


Organizasyon hakkında daha fazla detay için firmamızla iletişime geçmenizi rica ederiz.

Zikri Cansever (Proje Koordinatoru)

zikri.cansever@catchthebusiness.com

Tel: 0534 560 39 74

Hakan Culfa (Genel Koordinator)

hakan.culfa@catchthebusiness.com

Tel: 0530 154 0712


CTB-Catchthebusiness International Business Network

CTB Organizasyon ve Yayıncılık Ltd.Şti.

İSTANBUL:  Istanbul Outletpark AVM. No: 374 67 / 211- Beylikdüzü

İZMİR: Liman İş Merkezi. Kat 5. No 502. 1.Kordon

Catchthebusiness (UK) Ltd. 

İNGİLTERE: 38 Fourth Ave. Liverpool, Merseyside, UK L9 9DS

TEL:  0212 807 0116

FAX : 0212 310 6987