İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Açık Kaynak ve Web Geliştirme Konulu Webinar

Nisan 13, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Bilişim Vadisi’nin proje yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Açık Kaynak Platformu, ülkemizde açık kaynak kodlu yazılımları geliştirmek, yazılımcı sayısını artırmak ve mevcut yazılımcıların niteliğini artırmak amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda 14 Nisan – 12 Haziran 2020 tarihleri arasında Online Seminerler (Webinar’lar) düzenlenecektir. İlk Webinar, 14 Nisan 2020, Salı günü (Yarın!), “Açık Kaynak ve Web Geliştirme” konuları hakkında düzenlenecektir. Webinar’a katılım için aşağıdaki linkten katılım bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

İlan edilen Webinar’lar:

·         Açık Kaynak 101 ve Web Geliştirme 101, 14 Nisan 2020 (Yarın!)

·         Siber Güvenlik, Git ve PHP 101, 15 Nisan 2020

·         Açık Kaynak İşletim Sistemleri, 16 Nisan 2020

·         Python ve Web’in Çalışma Mimarisi, 17 Nisan 2020

Duyuru: https://twitter.com/BilisimVadisiTR/status/1249631007336271873

Açık Kaynak Platformu Webinar’ları internet sitesi: https://www.acikseminer.com

Online katılım bildirim sistemi: https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-kaynak-101-d97fbaaf

Link
https://www.acikseminer.com/seminerler/acik-kaynak-101-d97fbaaf
Tarih
14 Nisan 2020, Salı
Saat 14.00 – 17.00
Program 14.00 – 14.30
 • Açılış Konuşması:
  • Sayın Mustafa VARANK, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 • Moderatör:
  • Sayın Mehmet Fatih KACIR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
14.30 – 17.00
Ele alınacak konular
 • Açık Kaynak 101
  • Açık Kaynak nedir?
  • Açık Kaynak yazılımlar kapalı kaynak yazılımlara oranla hangi alanlarda güçlü?
  • Açık Kaynak yazılımlar bir yazılımcıya ne katkı sağlar?
  • Açık Kaynak geliştirmeye nasıl destek verebiliriz?
  • Bir projeyi hangi özellikleri Açık Kaynak yapar?
  • Projelerimizi Açık Kaynağa nasıl dönüştürebiliriz?
  • Git ve GitHub arasındaki fark nedir?
  • Hangi yazılımlar Özgür Yazılım’dır, hangi projeler Açık Kaynak’tır?
  • Seçebileceğimiz lisansların tipleri nelerdir?
  • Destek verecek Açık Kaynak yazılımları nerede bulabilirim?
  • Topluluk nasıl birlikte geliştirme yapıyor?
  • Şirketlerin Açık Kaynak’a vermiş olduğu destek hangi kapsamda oluyor?
 • Web Geliştirme 101
  • Web nedir?
  • Tarayıcı nedir?
  • HTML nedir?
  • CSS nedir?
  • JavaScript nedir?
  • Client ve Server nedir?
  • Bir web sitesi nasıl çalışır?
  • Front-end ve Back-end kavramları.
  • Framework’ler niçin var?
  • Framework’ler kullanılarak hızlı bir web sayfası nasıl hazırlanır?
  • Bir web sayfası nasıl yayınlanır?

Diğer Webinar’lar:

Tarih Saat Konu Link
15 Nisan 2020, Çarşamba
14.00 – 17.00
 • Siber Güvenlik 101 ve Kariyer İçeriği
 • Git: Bildiğiniz Gibi Değil
 • PHP 101
https://www.acikseminer.com/seminerler/acikseminer-2-gun-siber-guvenlik-git-ve-php-101-36d96907
16 Nisan 2020, Perşembe
14.00 – 17.00 Açık Kaynak İşletim Sistemleri https://www.acikseminer.com/seminerler/acikseminer-3-gun-acik-kaynak-isletim-sistemleri-b7378831
17 Nisan 2020, Cuma
14.00 – 17.00
 • Python Temel Mimarisi
 • Web’in Çalışma Mimarisi
https://www.acikseminer.com/seminerler/acikseminer-4-gun-python-ve-web-in-calisma-mimarisi-662d77ad
21 Nisan 2020, Salı
14.00 – 15.50 PARDUS Temel Seviye Seminer (1.Gün) https://www.acikseminer.com/seminerler/pardus-temel-seviye-seminer-1gun-08f34754
22 Nisan 2020, Çarşamba
14.00 – 15.50 PARDUS Temel Seviye Seminer (2.Gün) https://www.acikseminer.com/seminerler/pardus-temel-seviye-seminer-2gun-6f1799a0
23 Nisan 2020, Perşembe
14.00 – 15.50 PARDUS Temel Seviye Seminer (3.Gün) https://www.acikseminer.com/seminerler/pardus-temel-seviye-seminer-3gun-bb5381e0
24 Nisan 2020, Cuma
14.00 – 15.50 PARDUS Üzerinde Python Kullanarak Domain Entegrasyonu (1. Gün) https://www.acikseminer.com/seminerler/pardus-uzerinde-python-kullanarak-domain-entegrasyonu-1gun-b62a1c6f
25 Nisan 2020, Cumartesi
14.00 – 15.50 PARDUS Üzerinde Python Kullanarak Domain Entegrasyonu (2. Gün) https://www.acikseminer.com/seminerler/pardus-uzerinde-python-kullanarak-domain-entegrasyonu-2gun-728376ec

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tuba Öztepe

Proje Yönetim Ofisi Müdürü

Bilişim Vadisi

e-posta: tuba@bilisimvadisi.com.tr