İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


2019 yılı Girişimcilik Ödülleri Yarışması

Mart 18, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV), 7. Girişimcilik Ödülleri Yarışması’nı ilan etmiştir. Yarışmanın amacı, Türkiye’deki başarılı girişimleri ödüllendirmek ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen insanlara destek ve cesaret vermektir.

Geçmiş yıllardaki Girişimcilik Ödülleri Yarışmaları:

·         http://www.giv.org.tr/Haberler/6.-GIV-GIRISIMCILIK-ODULLERI-BAHARIYE-MEVLEVIHANESI%E2%80%99NDE-SAHIPLERINI-BULDU_975.html

·         http://www.giv.org.tr/Haberler/GIV-5.-Girisimcilik-Odulleri-Sahiplerini-Buldu!_854.html

·         http://www.giv.org.tr/Sayfa/H.U-Girisimcilik-Odulleri_18.html

Yarışma Kategorileri:

·         Kurumsal Girişimcilik Ödülü

·         Yeni Girişimci Ödülü

·         Üniversite Girişimcilik Kulübü Ödülü

·         E-Ticaret Girişimci Ödülü

·         Proje/Fikir Ödülü

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019, Çarşamba

İnternet sitesi: http://www.girisimcilikodulu.com

Online başvuru için: http://www.girisimcilikodulu.com/odul-kategorileri.aspx

Yarışma Kategorileri, Uygun Başvuru Sahipleri ve Başvuru Linkleri

Yarışma Kategorileri Uygun Başvuru Sahipleri Başvuru Linkleri
Kurumsal Girişimcilik Ödülü
Ülkesine ve değişen dünyanın değişen pazarlarına uyum sağlayan Başarılı Girişimciler http://www.girisimcilikodulu.com/kurumsal-girisimci-odulu.aspx
Yeni Girişimci Ödülü
İş dünyasına yeni katılmış, ihracat, Ar-Ge ve yatırımlarla farkındalık yaratmış Girişimciler

Değerlendirme Kriterleri:

 • İstihdam Etkisi
 • Ar-Ge Etkisi
 • İnovasyon Etkisi
 • Rekabet Etkisi
 • İhracat Etkisi
 • Sürdürülebilirlik Etkisi
 • Üniversite Etkisi
 • Sosyal Sorumluluk Etkisi
 • Şeffaflık Etkisi
 • Mentörlük Etkisi
http://www.girisimcilikodulu.com/yeni-girisim-odulu.aspx
Üniversite Girişimcilik Kulübü Ödülü
Üniversite içinde kurulmuş girişimcilik Kulüpleri aracılığı ile üniversite içindeki Girişimler http://www.girisimcilikodulu.com/universite-girisimcilik-kulubu-odulu.aspx
E-Ticaret Girişimci Ödülü
Klasik ticaret modellerinden farklı olarak internet veya mobil teknolojiler kullanarak iş fikrini bir elektronik ticaret projesi olarak hayata geçirmiş Girişimciler

Değerlendirme Kriterleri:

 • Üye Sayısı / Kullanıcı Sayısı
 • Ürün Kategori Sayısı, Tekil ve Toplam Ürün Sayıları
 • Haftalık Satış Hacmi
 • Girişimin İstihdam Etkisi
 • Girişimin İnovasyon Etkisi
 • Girişimin Rekabet Etkisi
 • Girişimin İhracat Etkisi
 • Girişimin Mentörlük Etkisi
http://www.girisimcilikodulu.com/eticaret-girisim-odulu.aspx
Proje/Fikir Ödülü
Ticarileşmemiş yeni proje ve fikirlerle ilgili yapılan başvurular arasından seçilen, 5 adet projeye, para ödüllü ”Proje/Fikir Ödülleri” verilmektedir.

Değerlendirme Kriterleri:

 • Projenin Ar-Ge Niteliği, Teknolojik Yönü ve Etkileri
 • Projenin Ekonomik Katkısı ve Etkisi
 • Proje ile ilgili Yapılan Pazar Araştırması
 • Proje ile ilgili Fırsat ve Rekabet Analizi ve Pazara Giriş Stratejileri
 • Projenin Teknik Değerlendirmesi (Analizi)
http://www.girisimcilikodulu.com/proje-fikir-odulu.aspx

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (212) 418 60 18

e-posta: oduller@giv.org.tr